Top 20 met gevaarlijke fietsoversteken in Fryslan

De Fietsersbond heeft een top20 opgesteld met gevaarlijke fietsoversteken over provinciale wegen in de provincie. Het rapport naar 0 fietsverkeersdoden op de provinciale wegen in Fryslan is ook beschikbaar gesteld aan de betrokken verkeersambtenaren, Gedeputeerde en Statenleden.

N355 Wyldpaed West in T’diel de gevaarlijkste
Ruim 100 gevaarlijke kruispunten zijn beoordeeld op de criteria: historische ongevallen, gemid. autosnelheid, fiets- en autointensiteit en of het een onderdeel is van een hoofdfietsroute. De ongevallen telde voor 40% mee in de uiteindelijke score. Op basis van deze multi criteria analyse bleek dat de kruising op de N355 met Wyldpaed West in T’diel als gevaarlijkste uit de bus kwam. De totale top 100 is in de bijlage van het rapport opgenomen.

Oplossingen
De Fietsersbond Fryslan vindt vooral dat op de kruispunten de snelheid moet worden verlaagd door infrastructurele maatregelen.
Daarbij is er een sterke voorkeur voor de aanleg van rotondes. Nog beter is de aanleg van fietstunnels, maar als dat niet kosteneffectief is dan een rotonde. Rotondes dwingen de gewenste lagere snelheid af, conform richtlijnen Duurzaam Veilig.

30 miljoen voor verkeersveiligheid in het RYP 
De Provinciale Staten beslissen deze week op welke manier 30 miljoen voor verkeersveiligheid wordt geïnvesteerd. Een en ander is vastgelegd in het RYP (Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma). 
De Fietsersbond is teleurgesteld in het aandeel wat in dit voorstel beschikbaar is voor de fietsverkeersveiligheid. Dit terwijl vooral de aandacht voor fietsverkeersongevallen aanleiding is geweest voor het beschikbaar stellen van dit budget. 

Scheve verhouding
Naar onze mening gaat er van de 30 miljoen relatief veel naar autoverkeersveiligheid, waar een grotere investering in de fietsverkeersveiligheid zou zijn gerechtvaardigd. De gekozen ANWB ARAP methodiek is alleen vanuit de optiek van de automobilist ontwikkeld. Deze methodiek is wel heel dominant aanwezig in het RYP. Om de verhouding weer te geven hebben we deze google maps kaart ontwikkeld met als kaartlaag alle gevaarlijke fietsoversteken en een kaartlaag met de voorgenomen maatregelen. Daarvoor geldt dat de kleur zwart betrekking heeft op autoverkeersveiligheid en rood fiets- en autoverkeersveiligheid. Dit zegt nog niets over de kwaliteit van de oplossing. De kaartlagen kunnen aan en uitgezet worden om de maatregelen af te zetten tegen de door ons geschetste problematiek.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.