Thom Boorsma uit Stiens pleit voor veiliger fietspad zonder obstakels

“Overbodige hekjes moeten worden verwijderd”

Aansluiting fietspad op parallelweg Leeuwarden-Stiens bij Jelsum

Zes jaar geleden (2017) werd door de gemeente Leeuwarderadeel, op de plaats van de het voormalige tracé van de spoorbaan, een nieuw fietspad tussen Jelsum en Stiens in gebruik genomen. Van dit toeristische en recreatieve fietspad wordt veelvuldig gebruik gemaakt door fietsers en wandelaars. Niet iedereen is enthousiast, want de vele hekjes op dit vier kilometer lange en geasfalteerde fietspad zijn een belemmering voor fietsers.

Ontoegankelijk voor brede fietsen

Het pad is niet toegankelijk voor brede fietsen en de hekjes werken gevaarlijke verkeerssituaties in de hand op de kruisingen met lokale wegen. Ook Marcel Prins uit Burdaard beklaagt zich over het fietspad, dat volgens hem niet toegankelijk is voor brede fietsen, zoals bakfietsen, fietsen met een kinderkar en zijn Velomobiel, een gestroomlijnde ligfiets. Toen hij met zijn Velomobiel ligfiets niet verder kon vervolgde hij zijn reis naar zijn werkplek in Leeuwarden op de autoweg, waarna hij prompt een boete kreeg. “Het fietspad is evenmin geschikt voor tandems en fietsen met grote manden voorop”, zegt Prins.

marcel prins
Marcel Prins met zijn ligfiets

De hinder van de hekjes wordt duidelijk wanneer de fietsroute wordt afgelegd met Thom Boorsma uit Stiens. Hij is een fervent fietser en fietst regelmatig op het fietspad dat de dorpen Stiens, Britsum, Koarnjum en Jelsum met elkaar verbindt. Het fietspad ziet er perfect uit en de omgeving is mooi, maar een nadeel is dat fietsers steeds worden geconfronteerd met tal van hindernissen, waardoor ze niet vlot kunnen doorfietsen. De elf rood-wit gekleurde hekjes leveren veel overlast en onoverzichtelijke situaties op. Om te voorkomen dat fietsers om de hekjes heen fietsen zijn boomstammen neergelegd. “Toen het fietspad is voorbereid is er niet gesproken over deze hekjes”, zegt Boorsma.

Kans op ongelukken groter
Het fietspad valt na een gemeentelijke fusie eind 2017 nu onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Leeuwarden, maar ook die gemeente heeft de situatie niet aangepast. Fietsers moeten zeven keer afstappen en bij die oversteekplekken kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Boorsma: “Fietsers die zich langs de hekjes slingeren zijn voordat ze zich dat realiseren direct bij de autoweg, waar vaak te snel wordt gereden. Wanneer ze door de hekjes draaien is de concentratie om te letten op de autoweg minder. Dat zie je vooral jongeren doen. Andere fietsers stappen af wanneer ze de hekjes naderen om daarna over te steken. Vooral voor oudere fietsers is afstappen lastig en is de kans op ongelukken groter.”

Toen het fietspad in gebruik werd genomen vroegen Boorsma en Kees Mourits van de Fietsersbond Fryslân bij de gemeente Leeuwarderdeel aandacht voor de hekjes die als zeer hinderlijk worden ervaren en de veiligheid niet tien goede komen. Citaat uit hun brief: “Bovendien vergroten deze het gevaar voor oudere berijders van een E-bike bij het af- en opstappen. De landelijke trend is juist zoveel mogelijk vrij baan en bestaande obstakels opruimen. De enkelvoudige fietsongevallen zijn in de verkeersveiligheid de meest veelvoorkomende ongevallen. Dit zijn ongevallen waarbij geen andere bestuurder (automobilist) bij betrokken is, maar die in de helft van de gevallen mede wordt veroorzaakt door de infrastructuur zoals paaltjes, obstakels, op- en afstappen (vooral bij ouderen), gladheid, bermen, takken op de weg. Dit type ongevallen neemt daarnaast ook nog eens toe doordat er meer wordt gefietst, vooral ook door kwetsbare ouderen met trapondersteuning. Daarnaast wordt het voor duo-fietsen, denk aan de bewoners van zorginstelling Talant, nu Alliade geheten, bijna onmogelijk gebruik te maken van het toch zeer fraaie landelijke fietspad. Alliade liet weten dat de afstand van de hekjes te krap is en dat bij het nemen van de bochten een wiel door de berm (modder) gaat.” Ook rolstoelfietsen kunnen hier niet passeren.

Alternatieven om tot een goede en veilige oplossing te komen zijn niet verder onderzocht en de Fietsersbond werd evenmin om advies gevraagd. Daarna is de situatie gebleven zoals hij is. Volgens Boorsma moeten de hekjes worden verwijderd en moeten er bij de oversteekplaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst op de fietspaden en bij de kruising met de Menno van Coehoornwei, weg Stiens-Britsum, snelheidsbeperkende maatregelen voor auto’s.

 

Categorieën

Jelle Jeensma

Jelle Jeensma

Journalist

Voormalig redacteur weekblad Actief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.