Ook de gemeente is aan zet

Fietsvoorzieningen bij winkelcentrum de Centrale moeten beter

Fietsvoorzieningen zijn dramatisch slecht

De fietsvoorzieningen zijn er belabberd. Onhandige parkeervoorzieningen, fietsen kan alleen over het autoparkeerterrein, wat vol ligt met fietsonvriendelijke drempels. Niet  comfortabel, maar ook verkeersonveilig. Toch komt volgens onze tellingen 30% op de fiets naar de Centrale. Wat als er bij de herinrichting ook goede voorzieningen komen? De Fietsersbond pleit o.a. voor een vrijliggend fietspad langs de winkels.

De Fietsersbond stelt een aantal maatregelen voor op de korte en lange termijn.

Voor de korte termijn:

Aanpassen drempels
Drempels zijn nu erg fietsonvriendelijk. Fietsers fietsen er omheen op autoparkeervoorzieningen, als er geen auto’s geparkeerd staan en anders is er overheen fietsen erg oncomfortabel. Optie kan zijn om de drempels te onderbreken voor fietsersdoorgang.

Meer fietsparkeervoorzieningen
Op een aantal locaties creëren van fietsparkeervoorzieningen. Opofferen van een paar auto parkeerplaatsen aan de kant van de winkels, niet in het midden. Deze parkeervoorzieningen graag met fietsparkeur. Bijv. de veelgebruikte tulips in de stad.

Lange termijn

Invoeren éenrichtingsverkeer voor auto’s
Veel chaos wordt veroorzaakt door autoverkeer van beide kanten. Op het parkeerterrein zijn er liefst 3 rijstraten met ieder 2 rijstroken. De voorspelbaarheid en veiligheid neemt toe wanneer 1 richtingsverkeer wordt geïntroduceerd. Dit levert tevens veel ruimte winst op, doordat de rijbaan smaller kan worden ingericht. Deze ruimtewinst kan gebruikt worden voor een fietspad tussen het voetpad en de rijbaan.

Introduceren schuin parkeren
Nu wordt er overal haaks geparkeerd. Schuinparkeren is eigenlijk wel een randvoorwaarde bij 1-richtingsverkeer. Door schuin in- en uit te parkeren kan ook de fietser makkelijker anticiperen op achteruit rijdende auto’s.

Fietspad naast voetpad langs de winkels
Een 1-richtingsverkeer fietspad rechtsom naast het voetpad langs de winkels. Tussen de weg en het fietspad stukken fietsparkeren en autoparkeren. Het middengedeelte kan dan in zijn geheel gebruikt worden voor autoparkeren. (zie onderstaande tekening).

Schermafbeelding 2020-02-06 om 21.27.21
Schets van een fietspad naast het voetpad en langs de winkelgevels.

Meer fietsparkeervoorzieningen
De fietsparkeervoorzieningen zijn nu al beperkt aanwezig en zullen met een goede herinrichting en de als gevolg daarvan verwachte extra toestroom van fietsers nog meer gewenst zijn. De ruimte voor extra fietsparkeervoorzieningen kan gevonden worden op een aantal plaatsen langs het nieuwe fietspad, door een aantal autoparkeerplaatsen om te vormen tot fietsenstalling. 12 op de plek van 1.

Dwarsprofiel
Mbv streetsketch van Mobycon hebben we onderstaand dwarsprofiel ingetekend. Daarbij een aantal opmerkingen:

  • De lengte van de autoparkeerplaatsen is 4,5 meter conform nen norm.
  • De breedte van de rijbanen voor auto’s is 4 meter conform de norm. Hierbij is het wel noodzakelijk dat er schuin wordt geparkeerd en in 1 richting wordt gereden. Dat zorgt voor de gewenste ruimte voor de fietspaden.
  • Het blijven in dit ontwerp 3 rijbanen voor auto’s en 6 rijen autoparkeren. Dus daar verandert niets aan.
  • Het fietsparkeren moet plaats vinden op de autoparkeerstroken direct naast het fietspad aan beide kanten.
  • Het fietspad is nu ingetekend op de minimale afmeting van 2 meter. Voorstel is om het fietspad en voetpad op eenzelfde niveau te ontwerpen zoals ook de Jelsumerstraat in Leeuwarden. Dat bespaart fietsers de schrikstrookruimte en is zowel voor fietsers als voetgangers veiliger.
  • Evengoed blijft er in het dwarsprofiel een zee van ruimte over voor het autorijden en parkeren. Niet in verhouding met de modal split, desondanks een enorme verbetering voor fietsers.
  • Niet ingetekend, maar ons lijken 1 of meer oversteek-corridors gewenst. Een verhoogde looproute van de ene naar de andere kant van het winkelcentrum. Ook dienstbaar aan de in het midden geparkeerde automobilisten, die zo veilig naar de winkelkant kunnen wandelen. Dit zijn tegelijkertijd mooie locaties om aan de winkelkant fietsparkeervoorzieningen te faciliteren. Zie hier de streetsketch.
Schermafbeelding 2020-02-06 om 12.02.37
Dwarsprofiel voorstel met vrijliggend fietspad

Ook de gemeente is aan zet

Wat kan de gemeente doen?

Naast de vastgoedbeheerder kan ook de gemeente een aantal knelpunten wegnemen in de aanrij- en looproutes naar de Centrale toe. Met name bij de rotonde op de Kanaalweg is er een onveilig gevoel. Ook het stukje fietspad dat tot wandelpad is veranderd vanaf Toys-are-us zou teruggebracht kunnen worden naar fietspad. Dat voorkomt onnodig oversteken door fietsers.

Aanpassen fietspad vanaf het Vliet naar Centrale
Fietsers vanuit de stad naar de centrale zullen het liefst via de “KFC” ingang de Centrale oprijden. Als zij van het Vliet komen betekent dat nu in de praktijk dat er na de rotonde een stukje tegen het verkeer wordt ingereden. Het stuk fietspad is daar veel te smal. Beter is om dat stuk fietspad breder te maken en 2richtingenfietsverkeer op dat stuk toe te staan.


Fietsers rijden vanaf de rotonde aan de linkerkant een stukje tegen het verkeer in.

Fietsersvoorrang op rotondes
De Archipelweg is eigenlijk een barrière voor fietsers. Op rotondes moeten ze voorrang geven, ondanks het gemeentelijke beleid om fietsers voorrang te geven op rotondes binnen de bebouwde kom. Daarnaast zijn de fietspaden smal, deels betegeld en vaak onderdeel van een parallelweg. De opstelstroken op de rotondes tussen de 2 rijbanen in zijn te smal voor meerdere fietsers. De meeste eenvoudige en fietsvriendelijke maatregel is om fietsers op de rotondes iig ten Noorden van het spoor op de Archipelweg voorrang te geven. Dat komt de bereikbaarheid van de Centrale voor fietsers ten goede.

Voorrangskruising Kanaalweg
De oversteek van de heringerichte kanaalweg naar de Centrale is fietsonvriendelijk. Overstekende fietsers moeten heel vaak afstappen. De bocht is volledig haaks en auto’s hebben hier voorrang, wat de snelheid op de weg geleid. Naast een ontbrekende snelheidsremmende maatregel wordt de oversteek als verkeersonveilig ervaren. Beter is het om fietsers op deze oversteek voorrang te geven op een verhoogd plateau. Hierdoor zullen auto’s al snelheid minderen en kan de fietser zonder af te stappen oversteken.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *