Wijkpanel Cammingaburen strijdt voor behoud fietsverbindingen naar de stad

Lobby Kanaalweg succesvol

Noordelijk fietspad Kanaalweg blijft behouden

Aanpassingen Kanaalweg

Op donderdag 12 mei 2016 hield de gemeente in het wijkcentrum van Camminghaburen een informatieavond over haar plannen om de fietspadenstructuur van Camminghaburen naar en van de binnenstad te veranderen. Dit betekende het verwijderen van het gehele noordelijke fietspad langs de Grovestins en Kanaalweg, vanaf de rotonde met de Frittemastate/Melkemastate tot aan de rotonde bij de Franklinstraat. In plaats hiervan zou het zuidelijke fietspad over de gehele lengte worden verbreed tot een tweezijdig fietspad.

Met dit plan zou ook de oversteek bij het brugje bij de Monsmastate komen te vervallen. De gemeente beoogde hiermee de fietsroute veiliger te maken doordat de kruisingen met de Anne Vondelingweg, de Esdoornstraat en alle vier de aftakkingen bij de Centrale kwamen te vervallen.

Doordat het autoverkeer bij de Centrale niet langer geconfronteerd zou worden met kruisend fietsverkeer, zou de doorstroming voor het (vracht)autoverkeer verbeterd worden. Onder andere bij de informatieavond hebben vele wijkbewoners laten blijken geen heil te zien in deze aanpassingen. Vooral het realiseren van een tweezijdig verbreed fietspad langs het water van het kanaal bij de Koopmans en de Friesland/Campina  i.p.v. een eenzijdig fietspad aan beide kanten werd als zeer onwenselijk en gevaarlijk beschouwd. Ook zou er onnodig en onlogisch omgereden moeten worden naar de sportvelden van heten de Esdoornstraat.

Vervolgens is het wijkpanel Cammingaburen onder inspirerende leiding van Ale Meester, de Fietsersbond en het ROC-Friese Poort in overleg gegaan met gemeenteambtenaren, raadsleden en wethouder. Dit heeft uiteindelijk tot het volgende resultaat geleid:

 • Het noordelijke fietspad blijft gehandhaafd vanaf de rotonde Frittemastate tot aan de afslag naar het Vliet. De bereikbaarheid van het Kalverdijkje en de Esdoornstraat blijft gehandhaafd.
 • De oversteek bij het brugje vanaf de Monsmastate blijft gehandhaafd. De oversteek wordt iets verhoogd aangelegd en iets breder gemaakt. Er worden vier rijstroken op de Grovestins opgeheven, zodat er nog maar twee rijstroken overgestoken hoeven te worden in plaats van de huidige zes.
 • De op- en afritten bij de Anne Vondelingweg worden veiliger gemaakt. De voorrang voor fietsers blijft gehandhaafd. De fietspaden worden bij de op en afritten van de Anne Vondelingweg verhoogd uitgevoerd in rood asfalt. Bij de afritten wordt één rijstrook opgeheven, zodat de fietser per afrit nog maar één rijstrook over hoeven te steken in plaats van de huidige twee.
 • Ter hoogte van de op- en afritten van de Anne Vondelingweg zal het aantal rijstroken van de Kanaalweg en Grovestins teruggebracht worden van twee naar één. Doordat auto’s elkaar dan niet meer kunnen passeren wordt de snelheid naar beneden gebracht tot een aanvaardbaar niveau (=50 km/uur).
 • De kruising met de Esdoornstraat zal veiliger gemaakt worden. Het kruisingsvlak wordt verhoogd aangelegd. Voor het rechtdoorgaande fietsverkeer naar het Vliet blijft de voorrang gehandhaafd.
Bruggetje Monsmastate
Behoud van de doorgang bij het bruggetje Monsmastate

Niet aan al onze bezwaren is tegemoet gekomen:

 • Het noordelijke fietspad ter hoogte van de Centrale zal toch verdwijnen. Fietsers vanuit de wijk naar de Centrale, de Emmakade of de Pieter Stuyvesantweg zullen bij de Esdoornstraat over moeten steken. De Centrale wordt voor veel fietsers uit Camminghaburen moeilijker bereikbaar.
 • De loopstrook langs het kanaal wordt geheel opgeheven en het zuidelijke voetpad langs de Kanaalweg en Grovestins wordt versmald.
 • Er komt een tweezijdige, gevaarlijke, oversteek zonder voorrang, voor fietsers bij de rotonde Franklinstraat richting Emmakade en Pieter Stuyvesantweg.

  De planning:
  In september 2017 is gestart met de werkzaamheden bij winkelcentrum de Centrale. Tegelijkertijd wordt het zuidelijke fietspad omgebouwd tot tweezijdig fietspad.
  Daarna wordt het noordelijke fietspad geheel opnieuw betegeld.
  In 2018 worden er geen werkzaamheden verricht. Vanwege de Culturele Hoofdstad wil men de toegangswegen voor het autoverkeer naar de stad niet blokkeren.
  In 2019 wordt het werk weer hervat. Dan worden de kruisingen met de Anne Vondelingweg en de Esdoornstraat aangepakt.

Categorieën

1 response to “Lobby Kanaalweg succesvol

 1. Aan de zuidkant ter hoogte van de centrale moet dan wel een hek langs het kanaal komen.
  En waar gaan de brommers en de 45 km ebikes naar toe?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.