Kruising De Kaden-Noorderdwarsvaart

03 mei 2017 – In maart en april 2016 is het besluit genomen om een variantenstudie te laten uitvoeren voor de kruising ‘De Kaden Noorder-Zuiderdwarsvaart’. Deze studie is afgerond en met de volgende conclusie:

De verbetering aan het kruispunt De Kaden – Noorder- en Zuiderdwarsvaart – Raai is noodzakelijk om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren.

De varianten die in deze studie nader zijn onderzocht, bieden alle vier verbetering in duidelijkheid, verkeersveiligheid, doorstroming en uitstraling.

Verkeerskundig zijn er wel verschillen te benoemen, maar geen van de varianten is verkeerskundig af te schrijven op basis van verkeersveiligheid of doorstroming. De rotondevarianten lijken de voorkeur te hebben.

Rapportage op basis van dit uitgangspunt zijn de werkzaamheden voor de rapportage uitgewerkt in drie inrichtingsvarianten en zijn deze beoordeeld op de verkeerafwikkeling en verkeersveiligheid. Dit is een verdiepingsslag van het eerder uitgevoerde onderzoek. De drie varianten zijn:

1. Optimalisatie huidige situatie (met voorsorteervakken op De Kaden).
2. Geoptimaliseerde voorrangsoplossing (met voorsorteervakken op De Kaden).
3. Rotonde variant #

#, in de rapportage wordt gesproken over een viertal varianten. Dit heeft te maken dat in het overleg met de stakeholders de ‘Vogelzang’ rotondevariant is toegevoegd. Deze rotondevariant is in detail anders dan de rotondevariant uit de eerdere rapportage.

Naast de objectieve benadering is ook de behoefte aan de inzichten en meningen van belangengroepen aangaande de beoordeling van de varianten. Na het gereed komen van de ontwerptekeningen van de vier varianten, de technische analyse en de doorstromingsanalyse zijn de varianten gepresenteerd aan belanghebbenden rond het kruispunt.

De kosten voor de verschillende varianten zijn opgesteld en variëren tussen de €200.000,- euro en bijna €500.000,- euro. Bij de beleidsplanbehandeling op 8 november 2016 is besloten het beschikbare bedrag voor de kruisoplossing te verhogen tot €400.000,- euro. Voor dit project is ook subsidie aangevraagd bij de provincie van €150.000,- euro en deze is ook toegekend.

De rotondevariant wordt de komende tijd verder uitgewerkt, ervan uitgaand dat de uitvoering hiervan in 2018 zal plaatsvinden. Dit laatste in afstemming met onder andere de herinrichtingswerkzaamheden op De Kaden.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.