Voormalig verkeersambtenaar Arnold Bosma van Opsterland blikt terug

Inwoners betrekken bij plannen voor veiligheid fietsers

Schermafbeelding 2022-01-13 om 20.35.37
Arnold Bosma

Fietsen krijgt nu meer aandacht

Fietsen is in deze tijd steeds belangrijker geworden en daarom moeten de voorzieningen voor fietsers almaar beter worden en meer aandacht krijgen. “De fietssnelweg Drachten-Heerenveen is een voorbeeld van een plan met ambitie”, zegt voormalig ambtenaar Arnold Bosma, die zich jarenlang bezig hield met beleidsontwikkelingen in de gemeente Opsterland.

Arnold Bosma is met pensioen, maar hij is nog steeds uitstekend geïnformeerd over plannen die voor fietsers goed uitpakken.

fietssnelweg
Realisatie van hoofdfietsroute Drachten – Ureterp

Hoofdfietsroute Drachten – Ureterp wordt aangepakt

Samen met buurgemeente Smallingerland en de provincie wordt de hoofdfietsroute Drachten – Ureterp gerealiseerd. Met deze route willen de gemeenten het gebruik van de fiets stimuleren voor het woon-werk- en woon-schoolverkeer. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de Hegebrechsterleane tussen Ureterp en Drachten, waar veel scholieren gebruik maken van de fietsspaden. De bestaande fietspaden die nu aan elke kant van de rijbaan liggen worden vervangen door één vrijliggend tweerichtingenfietspad van drie meter breed.

Herinrichting Hoofdstraat
Het vergroten van de veiligheid voor fietsers en voetgangers en herinrichting van onveilige verkeersgebieden staan al langer op de agenda van de gemeenten in Zuid-Oost Friesland. In Opsterland stond het dertig jaar geleden al op de agenda. Arnold Bosma werkte tot 2020 als ambtenaar voor de gemeente Opsterland, voordat hij met pensioen ging. “De riolering van het buitengebied en wegenbouw waren mijn beleidsterreinen, maar ik heb me ook met verkeersbeleid bezig gehouden. Het eerste project in Opsterland was de vorige herinrichting van de Hoofdstraat in Beetsterzwaag. Dat was in het begin van de jaren negentig, toen er teveel ongelukken gebeurden in deze drukke doorgangsroute in Beetsterzwaag. Aan de bevolking en de politie moest worden uitgelegd dat niet alleen aan het auto’s en doorgaand verkeerd moest worden gedacht, maar ook aan de veiligheid van fietsers, voetgangers en minder-validen. De stoep kreeg toen dezelfde kleur als de weg, er werden verkeersdrempels aangelegd en er kwam een maximumsnelheid van dertig kilometer. Natuurlijk speelt het sociaal gedrag van automobilisten ook een rol in de veiligheid. De herinrichting, die een jaar voorbereiding heeft gevraagd, werd gedragen door de wethouder die meeging in de ontwikkelingen en de gemeenteraad die open stond voor de veranderingen.”

IMG_4064
Nog wel veel 2richtingen autoverkeer op de heringerichte hoofdstraat in Beetsterzwaag

Herinrichting Gorredijk
Ook bij de herinrichting van de Nijewei en de Hegedyk in Gorredijk kregen de omwonenden een stem. Voor fietsers is het hier een stuk veiliger geworden. De politici hebben goed geluisterd naar de omwonenden, vindt Bosma. Bewoonster Femke Oenema is blij met alle verbeteringen, vertelt ze enige tijd geleden in Weekblad Sa! “Ik bin hiel tefreden. Der is goed nei ús winsken lústere. Wy hiene hjir earder asfalt foar de doar en no ha wy klinkers. Stiet folle moaier. De beplanting op dit diel moat noch komme, mar dan is it hielendal moai.”

De Poostweg bij Beetsterzwaag is eveneens veiliger geworden voor fietsers. Bosma: “Dat is in overleg gegaan met de landeigenaren, zonder dat er bos is gekapt. Er is er meer parkeerruimte gekomen voor auto’s, waardoor de verkeerssituatie overzichtelijker is geworden. Er is een soort plein ontstaan waar fietsers rustiger kunnen passeren.”

Fietspaaltjes verwijderd 
Verder zijn afsluitpalen op fietspaden weggehaald. “Die fietsers raakten vaak die obstakels en dat leverde gevaarlijke situaties op. In de bossen zijn deze palen verdwenen en zijn andere, goed zichtbare, herkenningspunten aangebracht. Het onderhoud van de fietspaden kan beter, daar is nog steeds te weinig aandacht voor. Door tijdig maaien voorkom je dat het fietspad overwoekerd wordt met gras. Ook kan er meer aandacht zijn voor bladvegen en strooien in de winter.”

Landbouwverkeer nog wel een probleem

Op (binnen)wegen met veel landbouwverkeer kan er volgens Bosma meer het accent worden gelegd op de veiligheid van fietsers. “De fietser moet meer aandacht krijgen, want recreatief fietsen heeft veel potentie, maar de landbouwondernemers moeten daarin worden betrokken, want zij hebben natuurlijk ook hun belangen. De gemeente zou hierover iets in de omgevingsvisie kunnen zeggen.”

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.