Europese fietsstrategie in de versnelling

Er moet meer geïnvesteerd worden in fietsbeleid!

eu_cycling_strategy_cropped

Komende jaren moet er meer geïnvesteerd worden in fietsbeleid om de mobiliteit en leefbaarheid in Europese steden te verbeteren. Dit staat in de Europese Fietsstrategie, gepresenteerd aan de Europese Commissie door dertig burgemeesters uit verschillende landen. Violeta Bulc, de Eurocommissaris voor Vervoer, mocht tijdens de Velo-city 2017 in Nijmegen het plan in ontvangst nemen.

VIER DOELSTELLINGEN

In de Europese Fietsstrategie worden vier centrale doelen geformuleerd die gerealiseerd dienen te zijn in 2030, namelijk

  • het fietsgebruik laten groeien met een gemiddelde van 50% in de EU;
  • het verhogen van investeringen in fietsprojecten (van € 3 miljard in de periode 2021-2027 tot € 6 miljard in 2028-2034);
  • het aantal verkeersdoden en -ongelukken met fietsers halveren;
  • een gelijke status geven aan fietsmobiliteit (in vergelijking met andere wijzen van vervoer).

INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR

Het strategieplan is onder meer opgesteld door de European Cyclists’ Federation (ECF), een Europese koepelfederatie van nationale fietsorganisaties. Volgens de initiatiefnemers is de grootste barrière om de fietsmobiliteit te vergroten in Europa de opvatting dat fietsen geen veilige manier van transport is. Om dit te veranderen dient er onder meer geïnvesteerd te worden in infrastructuur die in de eerste plaats is gericht op fietsen. Hierdoor zullen mensen gestimuleerd worden volgens het plan om meer de fiets te nemen. Als voorbeeld voor verbetering wordt de fietsstraat in Nederland genoemd. Hier zijn fietsers de hoofdgebruiker van de straat en is de auto ondergeschikt. Verder wordt bijvoorbeeld ook het breder gebruik van ov-fietsen aangeraden in het voorstel.

EUROPESE UNIE

De aanbevelingen in het strategieplan zijn met name gericht aan de Europese beleidsmakers. Er wordt daarom onder andere ingezet op volledige implementatie van het huidige Urban Mobility Action Plan, een pakket maatregelen van de Commissie uit 2013 gericht op verbetering van de stedelijke mobiliteit. In de toekomst dient het fietsbeleid ook een duidelijkere plek te krijgen in het actieplan. Ook wordt er gepleit voor Europese regelgeving met betrekking tot de fietsinfrastructuur. Toename van het fietsgebruik in Europa kan bovendien leiden tot vermindering van de CO2-uitstoot en luchtvervuiling in steden.

DECENTRALE OVERHEDEN

In het voorstel is ook een duidelijke rol weggelegd voor nationale en decentrale overheden om het fietsgebruik te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen en onderhouden van fietsroutes, het creëren van voldoende toegankelijke parkeerplekken voor fietsen en het organiseren van fietslessen aan kinderen, migranten en ouderen. Daarnaast dient er in stedelijke gebieden prioriteit gegeven te worden aan veiligheid en toegankelijkheid voor voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer, in plaats van motorvoertuigen. In het geval van wegen waar wel hoge snelheden zijn toegestaan, moeten fietsers gescheiden worden van het overige verkeer.

EUROCITIES

Ook Eurocities, een samenwerkingsverband van grote Europese steden, heeft het strategieplan in een verklaring ondersteund. Zij onderkennen dat fietsen niet alleen leidt tot verbeterde mobiliteit, maar ook een positieve impact heeft op onder andere de volksgezondheid, milieu, klimaat en de lokale economie.

TOEKOMST VAN HET PLAN

Het doel van de initiatiefnemers is uiteindelijk dat de EU meer actie onderneemt op het gebied van fietsbeleid, naast de initiatieven van nationale en decentrale overheden. De Commissie wordt daarom verzocht de aanbevelingen op te nemen in het werkprogramma voor 2018. Hierin worden de concrete actiepunten bepaald voor het komende jaar om uitvoering te geven aan de politieke beleidsprioriteiten van de Commissie.

BRON:

The first proposal for a EU Cycling Strategy was received by European Transport Commissioner Violet Bulc, Persbericht European Cyclists’ Federation – 26 juni 2017.

DOOR:

Femke Salverda en Tiemen Peters, Europa decentraal

MEER INFORMATIE:

EU Cycling Strategie, ECF

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.