Aanpassing Buorren Berltsum lost vele fietsknelpunten op

In gesprek met wethouder Lute Pen

Aanpassing de Buorren in Menaldumadeel
Werkzaamheden in de Buorren Menaldumadeel

In de zomer 2017 zijn werkzaamheden gestart om de Buorren in Berltsum grondig aan te pakken. Stoepen lopen schuin af voor de afwatering en de irritante randvorming is door vakmanschap weggewerkt. In 2013 heeft de Fietsersbond Fryslân een groot fietsknelpuntenonderzoek uitgevoerd in opdracht van de provincie Fryslân. In de Buorren te Berltsum werden toen een aantal fietsknelpunten gesignaleerd, die nu door deze werkzaamheden opgelost zijn.

Wethouder Pen benadrukt dat de gemeente Menameradiel het fietsbeleid van de provincie onderschrijft. De herinrichting van de Buorren is ook bedoeld om de dorpskern aantrekkelijker te maken. Fietsverkeersveiligheid heeft daarbij prioriteit voor wethouder Pen. Door een gelijkvloerse bestrating worden zoveel mogelijk enkelzijdige fiets- en voetgangersongevallen voorkomen in de toekomst. Ook hoopt de wethouder dat het shared space principe in deze dorpskern na de herinrichting wordt doorgevoerd. De automobilist dient zich dan als gast te gedragen. De veiligheid is ook sterk verbeterd door het verwijderen van 178 betonnen palen en twee gevaarlijke fietspaaltjes. Door al deze maatregelen ontstaat er ook meer ruimte voor de fietser in de Buorren te Berltsum, wat als doorgaande fietsroute fungeert voor dorpsbewoners, regio-bewoners en toeristen.

De automobilist dient zich als gast te gedragen.

Lute Pen
LutePen
Wethouder Lute Pen

Ambities

Dat het zeker nog niet allemaal voor elkaar is in Menaldumadiel geeft Pen ook ruiterlijk toe. “Ja, er moet nog wel het nodige gebeuren”. Maar daarvoor zijn ook al wat heel wat plannen in de maak of als beleidsdoelstelling geformuleerd, zoals:

 • Realisatie fietstunnel (fietssnelweg) onderdoor N383 ter hoogte rotonde Marsum;
 • Verder versterking (recreatieve) fietsroute over voormalige Middelseedijk;
 • Uitbreiding recreatief fietspad langs van Harinxmakanaal vanaf Dronryp ri. Deinum;
 • Verdere aanpak 60 km buitengebied o.a. t.b.v verkeersveiligheid fietsverkeer;
 • Aanleg ontbrekende schakel recreatief fietspad Marsum-Ingelum;
 • Mogelijke fietstunnels (onderdeel fietsknooppuntenroute) bij Wjelsryp en Deinum;
 • Mogelijke opwaardering fietssnelweg Franker-Dronryp-Leeuwarden;
 • Mogelijke realisatie ontbrekende schakel fietsroute Winsum-Leeuwarden langs N359;
 • Mogelijke realisatie ontbrekende schakel fietsroute Hatzum-Baaium-Winsum;
 • Mogelijke uitbreiding recreatieve fietsvoorziening langs v Harinxmakanaal tussen Dronryp en Kingmatille (fietspont) aansluitend op recreatief fietsnetwerk Franeker;
 • Het in algemene zin op peil houden van bestaande fietsvoorzieningen’.

 

 

Categorieën

Hieke

Hieke Joostema

Contactpersoon Waadhoeke

1 response to “Aanpassing Buorren Berltsum lost vele fietsknelpunten op

 1. Ik wou dat de Gemeente iets deed aan de fietspaden tussen Berltsum en Leeuwarden ik maak er alle dagen gebruik van en krijg zo langzamerhand wandelende nieren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.