50 is te hard in de bebouwde kom

Veel kruisingen met 50 km wegen hebben geen snelheidsremmende maatregel

De dood van Aart Staartjes laat niemand onberoerd. Dat het zo abrupt plaatsvond door een verkeersongeval, maakt het voor velen nog schokkender. Het is helaas al het tweede dodelijke ongeluk in een jaar tijd op de Harlingerstraatweg in Leeuwarden. Dat is geen toeval. Op kruispunten met 50 km wegen in de bebouwde kom vinden de meeste ernstige ongevallen plaats.

Al in 2013 heeft de Fietsersbond Fryslân voor heel de provincie in kaart gebracht waar die onveilige kruispunten zich bevinden.

Inmiddels zijn er al wel diverse kruispunten in Leeuwarden aangepast, maar de grote meerderheid nog niet. Het gaat mis doordat niet alle richtlijnen van het verkeersconcept Duurzaam Veilig zijn uitgevoerd, ook al zeggen bijna alle gemeenten dit concept te omarmen. In dit kader is de richtlijn dat bij een gelijkvloers kruispunt, de snelheid van het gemotoriseerde verkeer teruggebracht moet worden naar 30 km. Dit heeft te maken met de snel toenemende kans op een ernstig ongeval (zwaargewond of dodelijk) bij een oplopende snelheid. Dertig km wordt dan beschouwd als een “veilige” botssnelheid.

 

veilige botssnelheid
“veilige” botssnelheid

Vergevingsgezind
Duurzaam Veilig noemt dit “vergevingsgezind” inrichten. Mensen maken fouten, maar een fout moet niet fataal zijn. Een goed voorbeeld is de opkomst geweest van rotondes. Doordat die een lagere snelheid afdwingen, zijn de ongevallencijfers aantoonbaar verlaagd. De snelheid van het gemotoriseerde verkeer is namelijk de belangrijkste factor in de verkeersveiligheid.

Veilige kruispunten op 50 km wegen moeten daarom ingericht zijn met een snelheidsremmende maatregel, zoals plateaus of lichte verhogingen, of de eerder genoemde rotondes. Dat dit kosten met zich meebrengt staat buiten kijf, maar de kosten van een dodelijk verkeersongeval bedragen volgens het SWOV (stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) € 2,9 miljoen. Bovendien is het persoonlijk leed niet in geld uit te drukken.

30 km per uur in de bebouwde kom
Wil je deze investeringen niet doen, dan kun je er als gemeente ook voor kiezen om 30 km tot de max.snelheid te benoemen voor de bebouwde kom. Op langere stukken zonder kruispunten zoals de Anne Vondelingweg of de Groningerstraatweg kan daar dan vanaf worden geweken. Voor de doorstroming in de bebouwde kom maakt het niet veel uit en de maatregel is ook dienstbaar aan de klimaatdoelstellingen.

Handhaving en / of ISA versneld invoeren
Steeds meer verkeerskundigen maar ook organisaties als de RAI zijn voor invoering van 30 km in de bebouwde kom. Dan is wel meer aandacht nodig voor de handhaving ervan. Met slechts 3 flitspalen in heel Fryslân en een enkele trajectcontrole is die nu al ver onder de maat. Dat vereist dus een investering, totdat we over kunnen gaan op ISA (intelligente snelheidsassistentie), een al 20 jaar oud systeem dat binnen de EU in alle nieuwe auto’s per 2022 verplicht is. Daarmee kan de auto niet harder dan de op het wegvak geldende maximumsnelheid. Als de politiek het wil is dit binnen 5 jaar in te voeren want bij bestaande auto’s zou ISA bij een APK-beurt kunnen worden ingebouwd.

De verongelukte verkeersslachtoffers en meneer Aart krijgen we er alleen niet meer mee terug.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *