Nu nog partijgenoten in Den Haag overtuigen

Wethouder Jack Jongebloed: ‘Dertig kilometer in bebouwde kom is veiliger”

VVD wethouder pleit al jaren in ROF voor maximumsnelheid van 30

Een maximumsnelheid van dertig kilometer in de bebouwde kommen. Dat is de strekking van de motie van de motie van GroenLinks en de SGP, die de Tweede Kamer heeft aangenomen. De Fietsersbond ziet dit als een belangrijke stap om de veiligheid van fietsende weggebruikers te vergroten. De gemeenten zijn nu aan zet om plannen te ontwikkelen waardoor verkeerssituaties voor automobilisten aan worden gepast. Wethouder Jack Jongebloed van de gemeente Weststellingwerf is een overtuigd voorstander van de dertig kilometer in deze zone. “Daar heb ik al langere tijd voor gepleit.”

tekst: Jelle Jeensma

veilige botssnelheid

“Uit de dorpen krijgen we vooral van de Plaatselijke Belangen signalen dat de huidige snelheidslimiet van vijftig kilometer gevaarlijke situaties oplevert. De gemeente krijgt veel klachten over de te hoge snelheden in de bebouwde kom”, zegt Jongebloed in het gemeentehuis in Wolvega. De wethouder maakt deel uit van het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Fryslân. De Friese gemeenten en de provincie zijn daarin vertegenwoordigd, evenals de Fietsersbond en andere instanties.

Wolvega hoofdstraat

Wethouder Jongebloed, die nu tien jaar in het centrum van het bestuur van Weststellingwerf zit en verkeer en vervoer in het portefeuille heeft, denkt dat de veiligheid voor verkeersdeelnemers groter wordt wanneer dertig kilometer de norm wordt. Er gebeuren nu landelijk nog te veel ongelukken, waarbij doden en gewonden vallen en dat moet zoveel mogelijk worden voorkomen. “De snelheidswinst van de automobilist is binnen de bebouwde kom te verwaarlozen bij de limiet van vijftig kilometer die nu op de verkeersborden staat, ten opzichte van de in te voeren 30 kilometer. De impact van 20 kilometer verschil bij een botsing is daarentegen erg groot. Wanneer dertig kilometer de standaard wordt, zullen de straten voor fietsers en voetgangers veiliger worden. Maar alleen een 30-kilometer bord plaatsen is niet voldoende, je zult dan ook de wegen anders moeten inrichten. Zolang dat niet is gebeurd is handhaving niet goed mogelijk en kun je automobilisten niet beboeten.” Beboeten mag overigens ook geen doel op zich zijn. Er gaat zeker een preventieve werking uit van alleen een 30-kilometerbord volgens Jongebloed. “Dat waarschuwt tegen sneller rijden, de automobilisten moeten zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen en hun houding en gedrag aanpassen. Zo zijn het vaak de inwoners van hun eigen dorp die te hard rijden.”

Jongebloed vervolgt. “De inrichting van de wegen moet aansluiten bij maximumsnelheid van dertig kilometer. Dat is een tijdrovend proces. Die herstructurering van de wegen bij de nieuwe maximumsnelheid kan onder andere worden uitgevoerd door wegversmallingen, verkeersdrempels, het vervangen van asfalt door klinkers en het aanbrengen van groenstroken. Er moet in de gemeente een politiek breed gedragen visie worden ontwikkeld om de wegen in de bebouwde kom visueel een ander gezicht te geven. Die plannen kosten natuurlijk tijd en geld. Om die plannen te realiseren is de gemeente afhankelijk van andere geldstromen, zoals provinciale, landelijke en mogelijk Europese gelden”. Gezamenlijk moeten er afspraken worden gemaakt door alle betrokken partijen in de provincie. Het college van Weststellingwerf heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel.” Jongebloed vindt het wenselijk dat de nieuwe snelheidslimiet in alle zesentwintig dorpen van Weststellingwerf zal gelden en eigenlijk in heel Fryslân wordt uitgerold. “Maar je moet ook rekening houden met de vlotte doorstroming van het verkeer. Dat verschilt van dorp tot dorp. In Wolvega is ten opzichte van de kleine dorpen natuurlijk sprake van meer autoverkeer op de verbindingswegen en daar zit in de relatie tot een vlotte doorstroming wel een spanningsveld”.

De VVD van Jongebloed maakt deel uit van het college van burgemeester en wethouders. Is het opmerkelijk dat juist een politicus van de ‘partij van de auto’ pleit voor een lagere maximumsnelheid in de bebouwde kom? Jongebloed ziet het breder. “Veiligheid en leefbaarheid zijn voor onze inwoners het belangrijkst en ook mijn partij vindt verkeersveiligheid natuurlijk belangrijk. Een lagere maximale snelheid draagt bovendien bij tot de klimaat- en duurzaamheidsdoelen”. In de buitengebieden van de gemeente zou maximumsnelheid volgens de wethouder teruggebracht kunnen worden van tachtig naar zestig kilometer per uur. “In onze gemeente zijn veel smalle wegen in het buitengebied.”

De wethouder vindt goede voorzieningen voor fietsers essentieel, zonder het belang van de automobilist uit het oog te verliezen. “ Steeds meer wordt de fiets voor het woon-werkverkeer gebruikt. Weststellingwerf is daarnaast een mooi toeristisch gebied, waarin goed gefietst kan worden. Er komen voor fietsers steeds betere voorzieningen. Het fietspad door de vallei van de rivier De Linde wordt gerenoveerd en uitgebreid. Ook krijgt het fietspad aansluiting op het oosten van de gemeente.”

Jongebloed pakt zelf regelmatig de mountainbike om zijn conditie op peil te houden en te ontspannen. “Dit is een afwisselende fietsomgeving met bossen en veel fietsroutes. Een goede infrastructuur en een beperking van de snelheden van de auto passen hierin.”

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *