VVN en Fietsersbond sturen brief naar gemeente en provincie

Werkgroep VerkeersVeilig Waskemeer wil inrijverbod voor vrachtwagens

CSG Liudger stuurt ook brief aan provincie. Teleurstellende reactie van provincie

De provincie en gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf willen vooralsnog niets doen aan het nog steeds bestaande sluipverkeer van met name vrachtverkeer door het centrum van Haulerwijk. De werkgroep VerkeersVeilig Waskemeer heeft nu een brief geschreven naar B&W van Ooststellingwerf en naar gedeputeerde Fokkens, mede ondertekend door VVN en de Fietsersbond. De reactie van de provincie is teleurstellend. Daarmee lijkt er een impasse te zijn, met een zeer ontevreden werkgroep Waskemeer.

Volgens de werkgroep en de ondertekenaars zou het al voldoende zijn, wanneer er een inrijverbod door het centrum van Waskemeer komt voor vrachtverkeer. Deze worden geacht de daarvoor destijds juist verbeterde route N918/N919 te nemen.

Volgens de provincie is er geen reden om iets aan de situatie te doen vanwege:

  • de ontsluiting van Haulerwijk in westelijke/noordelijke richting (naar de N381/A7) via Waskemar /Leidijk inderdaad de kortste en daarmee de snelste route is;
  • het in de huidige situatie onvermijdelijk is dat deze route daarom ook als zodanig gebruikt wordt, hoewel de provincie de route via de N918/N919 als gewenste route adviseert en als zodanig bewegwijzerd heeft;
  • een aantal van de mogelijke maatregelen (bedrijfsverplaatsing of een nieuwe infrastructuur) in de ogen van de provincie niet opwegen tegen de (geringe) omvang van de problematiek. Daarnaast is bijvoorbeeld een inrijverbod voor vrachtverkeer lastig afdwingbaar en zal handhaving hierop nauwelijks plaats vinden;
  • de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf bovenstaande uitkomst delen (ambtelijk en bestuurlijk);
  • de intensiteiten op de Leidijk de afgelopen jaren niet groter zijn geworden ten opzichte van de situatie vóór de ombouw van de N381;
afslag wijnjewoude
VVW feilig oer strjitte 3 verkleind[1]
pdf ⋅ 119 KB

Verkeerssituatie Waskemeer brief aan gemeente

Download

Categorieën