Bewoners willen vaker op de fiets als het veiliger is

Studenten adviseren fietsstraat tussen Pingjum en Harlingen

Er wordt vooral te hard gereden

deblokken
deBlokkenTeSnel
Op de Blokken wordt structureel veel te hard gereden. Met een V85 van boven de 70.

3 studenten Integrale Veiligheidskunde van de NHL Stenden hebben op verzoek van dorpsbelangen Pingjum onderzoek gedaan naar de fietsroute tussen Pingjum en Harlingen. In dit uitvoerige onderzoeksrapport doen ze een aantal aanbevelingen om met name de verkeersveiligheid op dit traject te verbeteren. De meest in het het oog springende aanbeveling is om van de Blokken, de Dijksterburgen en Tolheksleane een fietsstraat te maken. Hier zijn dan auto’s nog wel toegestaan, maar dan wel als gast.

Uit de bewonersenquête kwam o.a. naar voren dat men graag vaker op de fiets zou willen, maar dat men de route als te onveilig ervaart.

 

KaartBlokken
https://www.google.com/maps/@53.1544831,5.4175153,13z?hl=nl
Google Maps kaart van het gebied Bron: www.google.com

Categorieën