Elektrisch rijden levert slechts 30% reductie op

Regionaal Mobiliteits Plan Fryslân haalt CO2 doelstelling niet

Motie voor gratis auto parkeren bij stations bijna unaniem aangenomen

Het opstellen van een RMP (Regionaal MobiliteitsPlan) is een opdracht vanuit het klimaatakkoord opgedragen door de Rijksoverheid aan de verschillende regio’s. Het RMP wordt het leidende mobiliteit beleidsplan voor de provincie. Het vervangt het huidige PVVP (Provinciale Verkeer en Vervoer Plan). Mobiliteit moet in eerste instantie dienstbaar worden gemaakt om de wereldwijde uitstoot van CO2 te verminderen. Met ook erg SMART gemaakte percentages. 55% in 2030 en 100% in 2050. Fryslân gaat deze doelstelling volgens het door de Staten vastgestelde RMP bij lange na niet halen.

Schermafbeelding 2022-12-24 om 14.13.53

Doelstelling en onderbouwing
Op pag.27 van het RMP is een heldere CO2 doelstelling geformuleerd

Doelstelling Situatie 2020 Doel 2030 Doel 2050
Reductie CO2 uitstoot door verkeer en vervoer in Fryslân 1,44 miljoen ton 0,72 miljoen ton 0 miljoen ton

De grove onderbouwing van de reductie is uitgewerkt op pag. 71. Hoewel naar onze mening flinterdun, wordt op basis van deze onderbouwing de doelstelling bij lange niet gehaald. I.p.v. 0,72 miljoen wordt slechts een reductie van 0,30 miljoen ton gerealiseerd in 2030. Zie hieronder de tabel met maatregel en de geschatte reductie.

Maatregel Reductie in Miljoen ton in 2030 Bron
2.1 Werkgeversaanpak 0,03 CROW
2.2 Stimuleren onderwijsaanpak 0,00 CE Delft
2.3 Stimuleren fietsen/lopen 0,01 CROW
2.4 Stimuleren deelmobiliteit 0,01 CROW
2.5 Stimuleren OV 0,00 Schatting obv andere RMP’s
2.6 Duurzaam personenvervoer water 0,02 Schatting obv andere RMP’s
2.7 Elektrisch rijden 0,11 Dashboard Uitstoot Mobiliteit
2.8 Verduurzamen eigen wagenpark 0,01 CROW
2.9 Verduurzamen OV 0,09 Friese OV monitor
2.10 Verduurzamen GWW 0,01 CROW
Totaal 0,30

Elektrificatie is geen heilige graal
Een grote rol in de reductie wordt toebedeeld aan het elektrificeren van het autorijden, het bus- en het treinverkeer. Daarbij wordt aangenomen dat een vervoersmiddel wat ipv fossiele brandstof overgaat op elektrische aandrijving 100% CO2 uitstoot reductie oplevert. TNO onderzoek gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, geeft een veel minder positief beeld. Vooralsnog bedraagt de CO2 winst niet meer dan 30% gemeten over de hele levensduur van het voertuig. Wordt deze TNO nuancering toegepast op de relevante maatregelen 2.6 t/m 2.10 dan is de totale COW reductie geen 0,3 miljoen ton CO2 maar slechts 0,13 miljoen ton. T.o.v. de doelstelling van 0,72 miljoen ton wordt dan dus maar 18% gerealiseerd in 2030.

TNO Well-To-WheelanalyseTNO kopie
TNO Well to Wheel

Trias Mobilica
Co2 reductie via de lijn van de Trias Mobilica is een prima concept. De volgorde is in prioriteit:

  1. Minder
  2. Anders
  3. Schoner

Elektrificatie gaat alleen over schoner. De uitdaging moet zijn 1. minder CO2 vervuilende kilometers (dat geldt dus ook voor elektrische auto’s) en 2. op een andere manier verplaatsen van auto naar fiets, te voet of het OV en vaak in combinatie met elkaar.

En juist 1 en 2 (itt tot 3) dragen bij aan de nauwelijks genoemde laat staan uitgewerkte andere RMP-doelstellingen op het gebied van leefbaarheid, gezondheid van mens en omgeving, vitaliteit, biodiversiteit wellicht samen te vatten als de Brede Welvaart.

Staten blijven kiezen voor de auto
Ook de Statenfracties lijken zich de nieuwe doelstellingen nog niet eigen gemaakt te hebben. De ingediende motie om het auto parkeren bij de stations de eerste 24 uur gratis te maken werd massaal ondersteund. 47% van alle autoverplaatsingen blijven binnen een straal van 7,5 km. Juist een verhoging van het auto parkeertarief is de meest effectieve maatregel om het fietsen te stimuleren. De Staten kiezen voor het tegenovergestelde.

Categorieën