Doorstroming autoverkeer belangrijker dan verkeersveiligheid fietsers

Provincie doet te weinig aan gevaarlijke fietsoversteken

Aangenomen motie PS is niets mee gedaan.

Veel aandacht in de Leeuwarder Courant over het door ons in 2015 opgestelde rapport naar gevaarlijke fietsoversteken op Provinciale wegen in Fryslân. De toen opgestelde top 100 is door ons opnieuw bekeken. Van de top 100 is bij ruim de helft niets gebeurd en bij de overigen is veelal gekozen voor een middengeleider.

In slechts een paar gevallen is er een ovonde of rotonde gekomen. De oplossing die wij ook als Fietsersbond voorstaan, als een fietstunnel niet mogelijk is. Snelheidsremming van autoverkeer wordt door de vormgeving en voorrangsregeling hier afgedwongen. Bij middengeleider wordt de verantwoordelijkheid bij de fietser gelegd. Duurzaam Veilig heeft het over vergevingsgezind zijn van infrastructuur. Fouten zijn menselijk, maar moeten niet fataal zijn.

Schermafbeelding 2024-02-08 om 12.28.32
Ook op de kruising Rijksstraatweg / Wildpaed wordt nog steeds veel te hard gereden. Bron: Viastat
Kruising Rijksstraatweg en Wilpaed T’diel
De kruising van de Rijksstraatweg (N355) en het Wyldpaed West ten zuiden van Twijzelerheide. Foto LC: Marcel van Kammen

Verlaging snelheid naar 60 op kruising werkt niet

Op de kruising Rijksstraatweg / Wyldpaed is de snelheid verlaagt naar 60. Nog lang niet de gewenste 30 km bij een gelijkvloerse kruising, maar ook zonder effect. Zo ligt de V85 (de snelheid waar 85% onderblijft) in januari 2024 hier nog boven de 70 km/uur. Zie afbeelding.

‘Skoanmem hie de EHBO-koffer altyd klear stean’

Journalist Robert Jan Speerstra laat zien, hoe makkelijk het leed zichtbaar te maken is door gewoon op locatie mensen aan te spreken bij de kruising Rijksstraatweg / Wyldpaed. Zo spreekt iedereen over levengsgevaarlijk, ontmoet hij iemand die een dodelijk ongeval heeft zien gebeuren en een aanwonende vrouw die altijd een EHBO koffer heeft klaar staan in geval van ongelukken. Zie onder de stukken in de LC.

pdf ⋅ 6 MB

Kijken bij het gevaarlijkste kruispunt van Friesland. ‘Skoanmem hie de EHBO-koffer altyd klear stean’ – Leeuwarder Courant

Download

pdf ⋅ 7 MB

Dit zijn de 20 gevaarlijkste kruispunten voor fietsers in Friesland_ ‘Snelheid is alles, die moet eruit’ – Leeuwarder Courant

Download

pdf ⋅ 7 MB

Zo zien de 20 gevaarlijkste kruispunten voor fietsers in Friesland eruit – Leeuwarder Courant

Download

Ovondes en rotondes verlagen snelheid wel

Dat bij ovondes en rotondes de snelheid wel lager ligt, komt door de vormgeving en voorrang van het verkeer op de ovonde / rotonde. Een mooi voorbeeld is de wel goed aangepaste Rhaladijk in Tytsjerksteradiel. De V85 op de ovonde ligt hier op 33 km/uur terwijl de maximum snelheid hier nog wel 50 km is.

Schermafbeelding 2024-02-08 om 12.43.52
Ovonde Rhaladijk
Schermafbeelding 2024-02-08 om 12.37.31
Snelheid gemotoriseerd verkeer op Ovonde Rhaladijk. Jan. 2024. Bron Viastat.
pdf ⋅ 107 KB

Top 104 Gevaarlijke fietsoversteken provinciale wegen FRL – Blad1

Download

pdf ⋅ 6 MB

Rapport 0 Fietsverkeersdoden op de provinciale wegen in Fryslân

Download

Categorieën

Foto Kees

Kees Mourits

Prov. vertegenwoordiger en voorzitter Fietsersbond Fryslan