Brug wordt meter hoger en veel steiler

Provincie misleidt fietsers over nieuwe brug Dronryp

Dorpsbelang Dronryp en Fietsersbond gaan naar de rechter

Provincie Friesland bouwt een nieuwe brug op t Heech te Dronryp, omdat de oude brug moet worden vervangen. De huidige brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp is ruim 75 jaar oud en verkeert in slechte staat. Daarom mag verkeer met een totaalgewicht boven de 30.000 kg sinds februari 2014 niet meer over de brug rijden.

De helling is nu 2.2 % wat 1.6 mag zijn volgens Goudappel Coffeng richtlijn CROW. Er dient rekening te worden gehouden met sterke kustwind. De nieuwe helling wordt 2.7 % wat dus nog steiler wordt. Ook willen ze net voor de brug een fietsoversteek maken op de helling om vervolgens op een voetpad van 2 meter breed terecht te komen. Het wordt een zogenaamd gedoogd fietspad. Ook van de andere kant van de brug mag je hier fietsen. Dorpsbelang Dronryp maakt zich ernstig zorgen over deze hele kwestie.

Zij voeren inmiddels actie om het onvermijdelijke tegen te gaan. De lokale politiek in de gemeente Waadhoeke staat inmiddels ook achter Doarpsbelangen.

De in eerste instantie gepresenteerde animatieschets van de nieuwe brug is ronduit misleidend. De verhoging wordt hierin grafisch niet getoond. Dit heeft er toe geleid dat ook de bewoners en dorpsbelang dachten dat de nieuwe brug maar iets hoger zou worden.

Nieuwe brug ook fietsonveiliger

Een brug die een meter hoger wordt, is voor fietsers heel vervelend. Zeker op ‘t Heech waar de wind vrij spel heeft, kan dit voor fietsers een onoverkomelijke hindernis zijn. Daarnaast neemt de verkeersonveiligheid toe. Naar beneden kan het tot een ongewenste snelheidsverhoging leiden, waarbij met name rechtdoor van ‘t Heech het dorp in via de Dubbelestreek, een extra risico oplevert. Deze kruising wordt nu al mede vanwege de voorrangsregeling als verkeersonveilig gezien.

Naar de rechter

Het actiecomite heeft de laatste weken heel hard gewerkt om een compleet dossier aan te leveren voor de voorzieningenrechter. Daarmee wil zij de ombouw van de brug voorkomen. In de bijlagen hieronder de belangrijkste documenten. Er is inmiddels ook een facebook pagina aangemaakt.

pdf ⋅ 5 MB

Notitie-Een-veilige-brug-voor-alle-fietsers-_-met-bijlagen-bezwaar-vlotbrug

Download

pdf ⋅ 143 KB

CROW-grafiek-met-uitleg-pdf

Download

Categorieën