Samen met de jeugdcommissie van de SC Stiens

Persbericht: fietsverlichtingscampagne start dit jaar in Stiens

Wethouder Gelly Visser monteert eerste lampje

Fietsverlichtingscampagne 2017

De wintertijd is dit weekend weer ingegaan. Voor de Fietsersbond traditioneel het sein om aandacht te vragen voor fietsverlichting. Dit jaar richten we onze fietsverlichtingscampagne wat specifieker op de sportclubs. Gelukkig wordt er ook ‘s avonds en in het donker veel gefietst naar de club. Om het belang van goede fietsverlichting onder de aandacht te brengen nu het weer eerder donker wordt, willen we bij de grotere sportlocaties op een doordeweekse avond een fietsverlichtingsactie houden i.s.m. de betreffende sportclub. De provinciale aftrap vindt dit jaar plaats in Stiens op woensdag 1 November om 18.00 uur bij sportcomplex it Gryn i.s.m. de jeugdcommissie van de SC Stiens. Wethouder Gelly Visser van Leeuwarderadeel zal als een van haar laatste activiteiten in haar functie van wethouder het eerste lampje monteren.

voetballers-fietsverlichting
Op de fiets naar de sportclub

Het idee is om in het donker te controleren op werkende fietsverlichting. Ontbreekt dat, dan leveren we eenmalig een lampje, die we de sporter er ter plekke zelf op laten zetten. Voor het eerst krijgen lampjes ook het logo van de betreffende club. Een aantal lampjes worden ook achtergelaten in de sportkantines. Die kunnen ze aanschaffen tegen kostprijs.

Leeuwarderadeel wil extra aandacht voor fietsverlichting
De gemeente Leeuwarderadeel heeft aangegeven dit jaar een extra inspanning op het gebied van fietsverlichting te willen ondersteunen. Om die reden start de campagne in Stiens. Daarnaast wordt op de 5 basisscholen in de maand November ook een fietswintercheck uitgevoerd i.s.m. de lokale fietsenmaker Westra tweewielers.

Guerilla acties voortgezet onderwijs
Andere activiteiten die de komende maanden door de Fietsersbond worden georganiseerd zijn guerrilla acties op scholen voortgezet onderwijs in de provincie. In de donkerste weken van het jaar, worden scholieren gecontroleerd op werkend licht. Is dat niet het geval, gaan we met hen in gesprek en geven we ze de mogelijkheid om zelf een lampje te monteren.

Een lamp of een boete
Ook worden 4 acties i.s.m. de politie gehouden onder het mom van een lamp of een boete. De politie houd in de plaatsen Harlingen, Franeker, Sneek en Joure fietser aan die geen licht hebben. Hen wordt de mogelijkheid geboden om bij de stand van de Fietsersbond een lampje tegen kostprijs aan te schaffen om een boete te ontlopen.

De fietsverlichtingscampagne is een landelijke campagne welke wordt gesteund door vele maatschappelijke organisaties, zoals VVN, ANWB, Sport Fryslân en de Fietsersbond. De lampjes worden beschikbaar gesteld door het ROF, het regionaal orgaan verkeersveiligheid in Fryslân.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *