Ottemaweg naar 60 km/u

De laatste tijd ontvangen we van jullie steeds vaker de vraag waarom er op de Ottemaweg zo hard gereden wordt. Een van de redenen is dat hier maximumsnelheid nog steeds is vastgesteld op 80 km/u. Naar onze mening is dit veel te hard. Bovendien is de Ottemaweg in de categorisering van Duurzaam Veilig een typische ETW60 weg. Een erftoegangsweg (ETW) is een weg die bedoeld is om verkeer uit te wisselen, zowel op wegvakken als op kruispunten. Het is de laagste van de drie wegcategorieën die onderscheiden worden binnen het Duurzaam Veilig principe.

Ook het landelijke, provinciale en gemeentelijke (Tytsjerksteradiel) beleid is om deze wegen in te richten als 60 km/u weg. Ons is niet duidelijk waarom dit voor de Ottemaweg nog niet is gebeurd. Er rijden zeker ook fietsers over deze weg en de laatst gemeten V85 in juli is zelfs 96 km. Veel te hard dus.

De fietsersbond ziet als oplossing het plaatsen van meer 60 km/u verkeersborden en handhaving. De aangrenzende gemeente Dantumadiel heeft de weg al aangepast naar 60 km/u. Zie ook hier het grensverschil. We hopen dat gemeente Tytsjerksteradiel dit voorbeeld snel volgt, zodat de gehele Ottemaweg een 60 km/u weg wordt.

Categorieën