Sluit aan bij nieuw fietspad langs afsluitdijk

Op paad lâns it Waad

Fietsen langs het Wad: van Harlingen tot Lauwersoog

Maandag 15 juni hebben de wethouders van de gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Noardeast-Fryslân samen met een bestuurder van Wetterskip Fryslân de handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst ‘Op Paad lâns it Waad’. Dat deden ze met de fiets aan de hand op de dijk bij Pietersbierum.

Kaart 'Op paad lâns it Waad'

Met de uitvoering van het projectplan wordt langs de zeedijk van de Waddenkust van Fryslân een doorgaande fietsroute met zicht op de Wadden gerealiseerd. Daardoor krijgen economie en toerisme in de kustregio een boost.

Werelderfgoed

Sinds 2009 staat de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst van Unesco. De Waddeneilanden trekken veel bezoekers, maar het Waddenkustgebied is minder bekend bij de toerist en recreant. En dat terwijl dit gebied zo veel te bieden heeft, zoals eb & vloed, kwelders, vogels, rust en oneindige vergezichten.

In 2018 is het idee ontstaan om een doorgaande fietsroute langs de Waddenkust van Fryslân te realiseren. De route verbindt bestaande en toekomstige voorzieningen en beleefplekken, zowel binnen- en buitendijks.

De planning is dat eind 2022 het eerste deel van de fietsroute gereed is en in 2028 het tweede deel.

Waddenfonds en Provinsje Fryslân

Op 26 juni wordt het projectplan samen met de samenwerkingsovereenkomst ingediend bij het Waddenfonds. Het Waddenfonds wordt gevraagd mee te financieren, net als de Provinsje Fryslân. Eind november geeft het Waddenfonds uitsluitsel.

Waddenbreed programma

Het project ‘Op Paad lâns it Waad’ is onderdeel van een Waddenbreed programma. Met de drie Waddenregio’s Groningen, Fryslân en Noord-Holland moet het Wad beter toegankelijk en beleefbaar worden. In 2021 rondt Groningen ‘Kiek over Diek’ af, een fietsroute langs de Groninger zeedijk. Vanaf 2023 kan er over de Afsluitdijk zowel binnen- als buitendijks gefietst worden. Noord-Holland verkent de mogelijkheden van een fietsroute vanaf Den Oever tot Oudeschild op Texel. Het Friese project ‘Op Paad lâns it Waad’ maakt de verbinding compleet.

Project Afsluitdijk

In april 2019 zijn Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk begonnen met het verbeteren van de waterkering van de Afsluitdijk. De Afsluitdijk beschermt ons al bijna 90 jaar tegen de kracht van het water.

Door de werkzaamheden is het op dit moment niet meer mogelijk om over de Afsluitdijk te fietsen. Zolang het fietspad gesloten is kunnen wandelaars, fietsers, bromfietsers en personen met een scootmobiel kosteloos gebruik maken van een fietsbus (zie ook: https://deafsluitdijk.nl/fietsbus-dienstregeling/ ).

De schatting is dat eind 2022 het project gereed is. Fietsers kunnen dan bijna van Noord-Holland tot Lauwersoog langs het Wad fietsen.

Bron: Gemeente Noardeast Fryslân – Op paad lâns it Waad. Beschikbaar via url: https://www.noardeast-fryslan.nl/op-paad-lans-it-waad

Categorieën