7 principes leidend

Nieuw mobiliteitsbeleid van gemeente Leeuwarden biedt fietsers perspectief

Inwoners willen meer veiligheid, wandelen, fietsen, leefkwaliteit

Schermafbeelding 2023-12-06 om 13.42.33

Goede fietsroutes, 30 km per uur de maximum snelheid in bewoond gebied, voorrang voor fietsers en voetgangers, meer groen, en minder geparkeerde auto’s op straat. Afgelopen week presenteerde de gemeente Leeuwarden 7 principes voor het mobiliteitsbeleid in de toekomst. Principes waar fietsers blij van worden.

Christiaan Kwantes
Christiaan Kwantes

“Nu gaat het om: wat is goed voor de mens?”

Christiaan Kwantes

‘Wat gebeurt er als we niet bijsturen’, vroeg Christiaan Kwantes van adviesbureau Goudappel Coffeng zich hardop af tijdens de mobiliteitscafés in Leeuwarden, Grou en Stiens, waarin dit beleidskader voor de komende 20-30 jaar werd gepresenteerd. Conclusie: Dan loopt de stad compleet vast, want Leeuwarden groeit hard de komende decennia met nieuwe woningbouw. Er moet iets gebeuren, maar wat? Uit de enquête die de gemeente onder 1000 inwoners liet afnemen bleek dat de bewoners gezondheid, veiligheid en duurzaamheid op 1 zetten.

Leefbaarheid voorop

Daarom staat leefbaarheid voorop in dit beleidskader en dat is een breuk met het verleden. 20 jaar geleden had ongetwijfeld doorstroming van het autoverkeer op de eerste plaats gestaan, zei Kwantes. ‘Nu gaat het om: wat is goed voor de mens?’
Dit uitgangspunt heeft geleid tot 7 principes, waar je als fietser echt wel blij van kan worden. Met op de eerste plaats: goede fietsverbindingen tussen stad en dorpen en een maximum snelheid van 30 km/uur in bewoond gebied. Sommige van de principes zijn vooral gericht op de stad Leeuwarden (een beter oversteekbare stadsring, doorgaand autoverkeer via de Haak), anderen veel breder, ook voor het buitengebied en de grote dorpen.

Parkeerbeleid cruciaal

Het parkeerbeleid gaat als we het beleidskader volgen, flink op de schop: Meer parkeren aan de rand van de stad, of van de wijk, meer PenR locaties en wijkhubs. En daarvoor in de plaats, meer groen, groenere wijken, groenere binnenstad
Dat het anders moet met parkeren liet Kwantes in zijn presentatie zien. Een vergelijking met 7 andere steden van vergelijkbare grootte laat zien dat er in Leeuwarden veel meer met de auto gereisd dan in andere steden, ook op korte afstanden. Bovendien blijft het fietsgebruik achter. Het is simpelweg te gemakkelijk om per auto de stad te doorkruisen, ook parkeren gaat gemakkelijk de gemeente Leeuwarden. En dat moet dus in de toekomst anders.

Schermafbeelding 2023-12-06 om 13.44.28

Positieve reacties

De plusminus 40 mensen aanwezig in de Neushoorn in Leeuwarden reageerden behoorlijk positief op de 7 principes. Ook in Grou een dag later kwam er de nodige bijval. De tekst op de plakbriefjes waarmee mensen nog extra wensen en opmerkingen konden maken gingen vooral in op specifieke plekken ‘Dammelaan is een drama’, ‘geen auto’s over de Groeneweg’. ‘Handhaaf 30 km op de Stationsweg Grou’’.
Het Mobiliteitskader is nog lang geen beleid overigens. Na deze ronde komt het officieel in de inspraak en dan moet het nog door de gemeenteraad.
Meer info op: https://www.leeuwarden.nl/parkeren-verkeer-en-vervoer/mobiliteit/

Schermafbeelding 2023-12-06 om 13.33.41
Voorbeeld van een mogelijk herontwerp van het Zuiderplein Leeuwarden.

De 7 principes

  1. Dorpen verbinden met goede fietsroutes, regionaal OV, meer plaats voor P+R aan de rand van de stad.
  2. Snelheid maximaal 30 km/u in bewoond gebied, voorrang voor fietsers en wandelaars.
  3. Beter oversteekbare stadsring, doorgaand autoverkeer via de Haak stimuleren.
  4. Centrum place to be, wandelen op 1, geen uitstoot van gassen meer in de stad, stadsring wordt P-ring.
  5. Groenere binnenstad: van straatparkeren naar parkeergarages en P&R-hubs.
  6. Groenere wijken en dorpen met minder parkeerhinder dankzij parkeerbeleid en wijkhubs.
  7. Het verbeteren van de ruimte in bewoonde gebieden zodat mensen makkelijker op een milieuvriendelijke manier kunnen rondreizen.
pdf ⋅ 9 MB

Mobiliteitscafe-Leeuwarden-beleidskader-mobiliteit

Download

Categorieën

Karin-Broer

Karin Broer

Journalist, tekstschrijver en fietsdocent