Met complimenten van de gemeenteraad

Mobiliteitsplan Tytsjerksteradiel rijp voor inspraak

Gemeente wil veiliger worden voor fietsers en voetgangers

Zelden was de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel de laatste jaren zo ‘ienriedich’ als donderdag 29 februari 2024. Ter sprake kwam het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente. Het mag de inspraak in, gedurende zes weken: van 7 maart tot 18 april dit jaar.
Het plan zet – als het in z’n geheel kan worden uitgevoerd – flinke stappen naar een voor fietsers en voetgangers veiliger gemeente. De maximum snelheid op de gemeentelijke wegen binnen de bebouwde kommen gaat naar 30 kilometer per uur. Buiten de bebouwde kommen wordt dit op de smallere wegen 60 per uur.

Schermafbeelding 2024-03-15 om 17.53.34

Twee fietssnelwegen
Behoorlijk ambitieus is ook het voornemen, twee fietssnelwegen tot stand te brengen: één tussen Leeuwarden, Burgum en Drachten en één tussen Leeuwarden en Buitenpost, langs de Groningerstraatweg. Dit laatste is relatief eenvoudig, omdat hier al veel fietspad ligt.
Een berucht knelpunt is echter de kruising met Wyldpaed West en de afslag naar Jistrum (Iestwei). De provincie Fryslân wil hier een ovonde (ovale rotonde) van maken. Maar vanwege technische ingrepen in de (elektrische) bekabeling onder het wegdek én een tekort aan menskracht bij Liander lukt dit niet eerder dan eind 2025.
De andere fietssnelweg moet lopen van bedrijventerrein De Hemrik in de zuidoosthoek van Leeuwarden, via Lytse Geast en de Warren naar Burgum en dan langs de Sintrale As richting Nijega, Opeinde en Drachten (in Smallingerland).

Symen Halbeswei
Zelfs over het smalste stuk (de Symen Halbeswei tussen Lytse Geast en Suwâld) mogen auto’s nu nog met 80 kilometer per uur rijden. Fietsers voelen zich hier verre van veilig, weet uw verslaggever uit jarenlange ervaring. Hoe de gemeente deze route wél fietsveilig wil maken, is nog ongewis. In elk geval zal de Hillemaweg in Burgum (moeten) worden omgevormd tot ‘fietsstraat’, meldt het mobiliteitsplan. Maar hoe om te gaan met auto- en landbouwverkeer op de Symen Halbeswei, als hier een ‘fietssnelweg’ ligt?
Een punt waar de gemeenteraad (wijselijk?) op schrikkeldag nog niet over sprak, waren de kosten en de financiering. Er zijn dan ook alleen globale kosten in beeld gebracht; voor elk onderdeel van het plan moeten nog berekeningen worden gemaakt. Wordt vervolgd in en na de inspraakperiode.

pdf ⋅ 12 MB

05 – Bijlage 1 – Ontwerpversie Gemeentelijk Mobiliteitsplan Tytsjerksteradiel

Download

Categorieën

Gerrit van der Meer

Gerrit van der Meer

Journalist Actief Media