Mensen hebben meer behoefte aan wandelen en fietsen

In Drachten en Dokkum wijken auto’s voor terrassen, fietsers en voetgangers

Corona maatregelen om lokale horeca te stimuleren

Welke maatregelen nemen de gemeenten in Fryslân om voetgangers en fietsers voldoende ruimte te geven in de anderhalve meter samenleving? Is dat voor hun mogelijk op het fiets- en voetpad? We zien de eerste initiatieven hiervoor in Dokkum en Drachten. Vooral gemotiveerd overigens door de extra ruimte claim vanuit de horeca voor ruimere terrassen. De Fietsersbond heeft eerder een advies opgesteld voor het ministerie met 6 topmaatregelen. 

Schermafbeelding 2020-06-11 om 22.11.57
Diepswal nu nog 2richtingen verkeer

Vanaf vrijdag 12 juni tot zaterdag 31 oktober wordt op de Diepswal in Dokkum tijdelijk meer ruimte gemaakt voor verblijfsrecreatie, voetgangers en fietsers. Zo kan er coronaproof worden genoten van dit mooie stukje Dokkum met terrassen aan het water. Om dat mogelijk te maken wordt er tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd op de Diepswal. Daarnaast wordt de Diepswal binnen de genoemde periode op de vrijdag- en zaterdagmiddagen vanaf 17:00 en op zondagen de hele dag geheel afgesloten voor verkeer. (persbericht NoardEast Fryslan)

dekaden
Het gaat om het deel tussen de Nachtegaalstraat en de Tine Talmanstraat

De Kaden in Drachten worden gedeeltelijk afgesloten voor autoverkeer om meer ruimte te maken voor terrassen. Vanaf 1 juni 12.00 uur mogen restaurants hun terrassen weer gebruiken mits aan de coronaregels wordt voldaan.

Om extra ruimte te creëren is besloten om de Noordkade deels af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat om het deel tussen de Nachtegaalstraat en de Tine Talmanstraat. De noordelijke rijbaan is alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers zodat de stoep gebruikt kan worden als terras. De zuidelijke rijbaan blijft toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. De parkeerplaatsen op de middenberm blijven bovendien bereikbaar. (Wâldnet)

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *