“Herinrichting Torenstraat in Drachten zal weinig helpen”

Afdeling Smallingerland wil af van doorgaand autoverkeer

De voorgenomen herinrichting van de Torenstraat en omgeving in Drachten zal weinig bijdragen aan meer verkeersveiligheid. “Zo lang er zóveel autoverkeer én zwaar verkeer én busverkeer én veel fietsende scholieren door die smalle straat komen, blijft het een onveilige straat”, vindt Henk Mulder van de plaatselijke werkgroep van de Fietsersbond.

Schermafbeelding 2021-10-28 om 19.19.21

Mulder pleit voor een meer radicale oplossing: geen doorgaand autoverkeer meer, alleen nog lokaal verkeer en fietsers en voetgangers. “Dat betekent dat er meer moet worden omgereden, ook door de bussen. Nou en?” vraagt hij retorisch.

“Gezwicht voor winkeliers”

Maar de gemeente Smallingerland is in zijn ogen gezwicht voor de druk van de plaatselijke middenstand, “die het liefst zou zien dat men de auto ín de winkel parkeert!”

Rood en paars

Na overleg met de buurt ligt er nu wel een plan voor herinrichting van de Torenstraat en enkele straten daar dwars op, zoals de Houtlaan. Dit heeft onder andere geleid tot een kleurig ontwerp, met meer groen en een kleurrijke kruising van de Torenstraat met de Houtlaan (kleuren rood en paars overheersen in het ontwerp).

‘Shared space’

B. en w. buigen zich nog over de kruising van de Torenstraat met de Kaden, één van de eerste kruisingen in Nederland op basis van het idee ‘shared space’ of ‘dielde romte’, gebaseerd op ideeën van wijlen Hans Monderman uit Ureterp. “Dat is nu écht een gevaarlijke kruising”, vindt Henk Mulder. Ook hier geldt volgens hem dat een drastische beperking van de hoeveelheid autoverkeer zou kunnen helpen. “Maar op vrijdag- en zaterdagavond rijden daar veel jongeren met auto’s, gewoon voor hun plezier. Voor omwonenden is dit geen pretje.”

Categorieën

Gerrit van der Meer

Gerrit van der Meer

Journalist Actief Media