Meerdere partijen noemen de ambitie om fietsstad te worden

Heerenveen van sportstad naar fietsstad20xx?

Christenunie grootste fietsparagraaf in verkiezingsprogramma

Heerenveen wil in 2020 al fietsstad worden. Dat past natuurlijk uitstekend bij het imago als sportstad. Een aantal partijen, CDA en FNP, noemt deze ambitie ook in hun verkiezingsprogramma.

Fietsstadverkiezing-2018-header-1050×169
Schermafbeelding-2018-03-15-om-20.59.08
Partij met beste fietsprogramma

Christenunie meest uitgesproken over fiets

Het fietsprogramma van de Christenunie is het meest uitgesproken. Opvallend is dat ze een goed fietsnetwerk ook zien als een middel om het sporten te stimuleren. Sporten is niet alleen gezond, maar ook sociaal verbindend. CU spreekt expliciet uit dat het verkeersbeleid voorrang moet geven aan de kwetsbare verkeersdeelnemers. Alvast vooruitlopend op door de wethouder toegezegd onderzoek naar de voorrangsregeling op rotondes in de bebouwde kom. Veel andere beleidsterreinen worden ook in verband gebracht met het stimuleren van het fietsen, zoals het milieu / Co2 uitstoot, recreatie / toerisme, natuurbeleving, ketenmobiliteit en bereikbaarheid van bedrijfsterreinen.

Als enige partij benoemt zij ook de fietspaaltjes als veroorzaker van veel fietsongelukken. Weg ermee als het even kan.

Ook Groen Links heeft een uitvoerig fietsverhaal. Zij pleit specifiek voor goede fietsroutes voor schoolkinderen tot een afstand van 6 km. Ook willen zij de opbrengst van parkeergelden gebruiken voor fiets-parkeer-voorzieningen.

De Feanfiets

Het thema deel- of leenfiets komt terug bij de VVD, GroenLinks en de CU. Het geautomatiseerde OV-fiets systeem bij het systeem voldoet blijkbaar niet. De CU wil het de OV-fiets op meer OV-knooppunten. De VVD introduceert de Feanfiets. Beschikbaar voor bezoekers op meerere locaties.

Tenslotte wil D’66 dat de gemeente Heerenveen als werkgever het voorbeeld geeft. Stimuleer het fietsen en andere vormen van duurzame mobiliteit onder het personeel ihkv de duurzaamheidsdoelstellingen.

Zie voor de volledige inventarisatie van fietsbeleid in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeente Heerenveen dit document.

Wat gaan we doen met de fietsknelpunten?

Het CDA wil die oplossen. Zie hieronder de door de Fietsersbond geïnventariseerde hoofdfiets-routes en fietsknelpunten in Heerenveen. Als we die oplossen is Heerenveen wellicht een eind op weg om fietsstad te worden.

 

Verkiezingslogo

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *