Actieve afdeling wil veiliger kruisingen en voorrang op rotondes

Heerenveen kan veel beter voor fietsers

Veel voortgang geboekt met verwijderen fietspaaltjes

De Fietsersbond Heerenveen is behoorlijk actief voor betere fietsvoorzieningen. Zo hebben ze in maart een fietsverkiezingsdebat georganiseerd met een grote opkomst van alle politieke partijen. Waarbij in de poll toch een aantal opmerkelijke keuzes werden gemaakt. Dat belooft wat voor de komende college periode. Coördinator Hans den Ouden van de afdeling laat zijn licht schijnen over het fietsbeleid in Heerenveen in gesprek met onze reporter Jelle Jeensma.

Hans den Ouden presentatie fietsverkiezingsdebat
Hans houdt een presentatie over richtlijnen fietsinfra tijdens het fietsverkiezingsdebat.

Hans den Ouden uit Oranjewoud is coördinator van Fietsersbond Fryslân in de afdeling Heerenveen. Hij vindt dat er wel het nodige te wensen is. Heerenveen heeft de ambitie Fietsgemeente van het Noorden te worden, maar Den Ouden denkt dat het ‘fietsklimaat’ beter kan. Daarom zou er een tandje bijgeschakeld moeten worden. “Het blijft bij goede voornemens en het schort vaak aan de uitvoering. Dat heeft ook te maken met het geld dat de gemeente wil besteden”, zegt  Den Ouden.

De lokale afdeling Heerenveen van de Fietsersbond heeft vier vertegenwoordigers. “Eén keer per drie maanden hebben we contact met de gemeente. We overleggen dan met ambtenaren en dat gebeurt in een goede sfeer. Zelf ben ik al lang lid van de Fietsersbond. Ik heb een auto, maar fiets zoveel mogelijk, vanaf mijn woonplaats Oranjewoud is het centrum goed te bereiken. De gemeente Heerenveen maakt inderdaad beleid voor fietsers, maar dat is nog steeds teveel gericht op de auto en de automobilist en minder op de fietser. Veel knelpunten worden jammer genoeg niet opgelost. Een maximumsnelheid van dertig kilometer in de bebouwde kom zou al een stap in de goede richting zijn.” Het beleid is niet altijd consistent, heeft Den Ouden ervaren. “Sommige gevaarlijke stukken van een fietspad worden hersteld, terwijl andere delen van hetzelfde fietspad blijven zoals ze zijn en niet worden opgeknapt.” Waarmee Den Ouden wil zeggen dat een integrale aanpak vaak ontbreekt. “Maar er zijn ook goede fietsroutes, zoals die van Heerenveen naar Akkrum.”

Veiligheid voor fietsers
De Fietsersbond wijst erop dat fietsroutes verbeterd kunnen worden, maar er gebeurt te weinig. “Het is een kwestie van een lange adem”, verzucht Den Ouden. “Ook kruisingen en rotondes moeten veiliger worden gemaakt voor fietsers. Daarmee zou je moeten beginnen om fietsers beter te beschermen. Fietsers zouden voorrang moeten hebben op rotondes.

Politieke discussies in de gemeente hierover leveren eigenlijk weinig concreets op. Veiligheid voor fietsers is een belangrijk item bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar de gemeente werkt niet voortvarend aan een effectief fietsbeleid. Er wordt veel onderzocht, maar weinig uitgevoerd. Wel zijn we tevreden over de verwijdering van de fietspaaltjes in de gemeente. Daardoor wordt het veiliger voor fietsers. De Fietsersbond had daarop aangedrongen.”

Den Ouden vervolgt zijn verhaal. “Doorgaande routes voor fietsers in de dorpskernen zouden zichtbaarder en comfortabeler moeten worden gemaakt. Dat betekent fietsers voorrang geven op het autoverkeer”. Een minpunt is het gebrek aan goede plekken voor fietsers bij het voetbalstadion in Heerenveen. “Daar is nauwelijks parkeergelegenheid voor fietsers”.

Onoverzichtelijke verkeerssituaties
In de plaats Heerenveen wil de Fietsersbond graag dat de verkeerssituatie in de directe omgeving van het bus- en treinstation wordt verbeterd. Den Ouden doelt dan met name op de drukke kruising Trambaan, Fok en K.R. Poststraat. In dit deel van het centrum van het Friese Haagje passeert veel verkeer. “De fietsstrook is er te smal, het is een onoverzichtelijk gebied, niet alleen voor fietsers, maar ook voor automobilisten”. Er is nog een ander knelpunt. “Bij de Haskeruitgang, aan de westkant van het station, zouden fietsers voorrang moeten krijgen wanneer ze oversteken.”

Bewegen en milieu
Heerenveen is geen voorloper voor fietsers, concludeert Den Ouden.. “In de Randstad wordt meer gerealiseerd voor hen. Een ander goed voorbeeld is de fietsvriendelijke stad Kampen, in Overijssel. De Fietsersbond hoopt dat Heerenveen ook zo’n fietsgemeente kan worden. “Een goed doordacht fietsbeleid is niet duurder, meer aandacht voor fietsers hoeft niets extra’s te kosten. Door goede fietsvoorzieningen stimuleer je mensen bovendien meer te bewegen en ook is fietsen niet belastend voor het milieu.”

Fietspaaltjes verwijderen Heerenveen
Samen met wethouder Jaap Veen wordt demonstratief een fietspaaltje verwijderd.
pdf ⋅ 458 KB

FB fietsknelpunten Heerenveen

De afdeling houdt een actuele fietsknelpuntenlijst bij, waar men ook periodiek overleg over heeft met de gemeente.

Download

Categorieën

Jelle Jeensma

Jelle Jeensma

Journalist

Voormalig redacteur weekblad Actief