INZICHT IN FIETSBELEID PARTIJEN MET DE FIETSERSBOND FIETSWIJZER FRYSLÂN

GrienLinks en D66 beste fietspartijen van Fryslân

Het mag niet ten koste gaan van de auto

Fietsersbond-Fryslan-Provinciale-Statenverkiezingen-2023

GrienLinks en D66 hebben van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Fryslân de beste plannen voor de fietser. De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer.

GrienLinks en D66 blijken het meest fietsvriendelijk met een score uitstekend. Partij voor de Dieren en BBB Fryslân scoren goed. Een aantal partijen heeft niets over de fiets te melden.

D66 benadrukt in hun programma dat ieder jaar meer Friezen op de fiets naar school en naar het werk gaan. Als dat niet lukt, wil D66 meer geld voor fietsbeleid. De partij wil een netwerk van fietssnelwegen aanleggen tussen Sneek, Joure, Heerenveen, Drachten, Leeuwarden, Franeker en Harlingen. GrienLinks wil dat de provincie fietsers en voetgangers op één zet. Snelfietsroutes en veilige fietsroutes kunnen ervoor zorgen dat mensen de auto vaker laten staan én zijn goed voor het toerisme.

Hoewel de meeste partijen zeggen dat meer bewegen belangrijk is, zijn er nauwelijks concrete voorstellen in de verkiezingsprogramma’s te vinden die fietsen (of wandelen) stimuleren. De FNP (Fryske Nasjonale Partij) scoort slecht in de vergelijking, maar benadrukt dat de opkomst van de elektrische fiets vraagt om goede fietsenstallingen en mogelijkheden om accu’s op te laden.

FB fietswijzer logo

Fietswijzer Fryslân

Fietsersbond Fryslân ontwikkelde voor de Provinciale Statenverkiezing een fietswijzer met tien stellingen. Via de Fietswijzer Fryslân ontdek je zo welke politieke partij het beste bij je past als het om fietsen gaat. “Het is voor het eerst dat we een Fietswijzer hebben gemaakt voor de verkiezingen,” aldus Kees Mourits, woordvoerder Fietsersbond Fryslân.

“Het grote voordeel van de Fietswijzer is dat we van de deelnemende partijen in Fryslân extra informatie hebben ontvangen over hun standpunten met betrekking tot de fiets. Ze moesten hierdoor nadenken over onderwerpen die in het verkiezingsprogramma niet aan bod komen, zoals het al dan niet verhogen van de opcenten om fietsbeleid mee te financieren of over het thema vervoersarmoede met de stelling: een fiets voor ieder kind.

Schermafbeelding 2023-04-06 om 19.18.35

De Fietswijzer levert ander beeld op dan verkiezingsprogramma’s

Mogelijk gedwongen door de vragen van de fietswijzer spreken politieke partijen zich duidelijker uit over een aantal fietsonderwerpen. Eigenlijk bestaat er best wel een groot draagvlak voor een goed fietsbeleid. Onderwerpen waar bijna alle partijen zich wel in kunnen vinden zijn:

  • Realiseren van hoogwaardige overstapvoorzieningen op de grotere bus- en treinstations zogenaamde HUB’s;
  • Investeren in veiliger fiets- en voetgangersoversteken op provinciale wegen in Fryslan:
  • Fietsers voorrang op rotondes. Ook hier stemden de meeste partijen voor voorrang voor fietsers op rotondes in de bebouwde kom. Een aantal partijen staan hier neutraal in. Dit itt het decennia lange provinciale beleid om afwijkend van de landelijke richtlijnen hier tegen te zijn. Tijd voor een aanpassing dus.

Het mag niet ten koste gaan van de auto

Typisch misschien voor de Friese insteek is, dat men fietsen belangrijk vindt en hierin ook meer geïnvesteerd moet worden, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de automobiliteit. Op stellingen over het verlagen van de autoparkeernorm of het eventueel verhogen van de opcenten om fietsbeleid te financieren, is men het vrij massaal oneens. Op de als meer groen bekend staande partijen als D’66, Partij voor de Dieren en GrienLinks na. In dit fietswijzer antwoorden document staan alle meningen van de politieke partijen op de verschillende stellingen in detail.

Categorieën