Bevolking wil het niet, ondernemers wel

Gorredijk doet proef 2 richtingen autoverkeer in Hoofdstraat

Achterhoede gevecht middenstand?

20210223_113056
Hoofdstraat Gorredijk

In het centrum van Gorredijk wordt een proef met tweerichtingsverkeer in de Hoofdstraat gehouden. Dit experiment levert veel reacties op. Er zijn positieve geluiden, maar ook is er zorg voor de veiligheid van fietsers en andere weggebruikers. De verkeersproef loopt tot de voorjaarsvakantie van 2022, maar wordt al eerder geëvalueerd. Ab van den Driest, inwoner van Gorredijk, is tegen dit besluit en reageerde bij de gemeente. De Socialistische Partij (SP) in Opsterland houdt een enquête hierover in diverse straten.
Ab van den Driest: “Sinds 22 februari voert de Gemeente Opsterland een verkeersproef uit waarbij in de Hoofdstraat in Gorredijk in twee richtingen gereden mag worden met gemotoriseerd verkeer. Een opmerkelijke stap omdat zo’n twintig jaar geleden vanuit verkeersdruk, veiligheid en leefbaarheid deze straat veranderde naar eenrichtingsverkeer voor motorvoertuigen.

Enkele jaren geleden kwam ondernemersvereniging WHI met dit tweerichtingsverkeer idee. Hier gebeurde tot voor kort verder niets mee. Eind 2020 verscheen in het plaatselijk blad Sa! de mededeling dat er over een tweerichtingenproef nagedacht werd en dit in de gemeenteraad besproken ging worden. Op de voorbereidende raadsvergadering die daarop volgde heb ik mogen inspreken, evenals de voorzitter van WHI, Anton de Bruin. Hij argumenteerde dat tweerichtingsverkeer nodig was vanwege de commerciële resultaten en dat volgens onderzoek het Stop & Shop hier aan de orde moest zijn. Tevens beargumenteerde hij dat de Hoofdstraat net zo breed was als de Hegedyk – die ligt in het verlengde – en dat hier ook twee tegemoet rijdende auto’s naast fietsers konden rijden. Wethouder Libbe de Vries volgde deze argumenten en men vond ook dat het belangrijk was voor de ontwikkeling van het kerngebied.

Petitie
Met het inspreken vestigde ik de aandacht op de leefbaarheid, de verkeersdruk, de niet gemotoriseerde weggebruikers en bestreed ik het Stop & Shop als succesformule voor de winkels in de Hoofdstraat. Helaas besloot de raad uiteindelijk anders.
Ik ben gaan meten: de Hoofdstraat is van stoep tot stoep totaal net zo breed als de genoemde Hegedyk – alleen is de Hoofdstraat voorzien van 40 centimeter brede afwatergoten aan elke kant. Voor een auto niet zo erg, maar een fietser of scootmobieler wil daar niet in hobbelen; er zitten ook roosterdeksels in.

De enquête en 0-meting waar men het over heeft, is uitgevoerd medio 2020, volop in coronatijd en derhalve, gezien de vele gesloten winkels, niet representatief.

Het blijkt dan ook dat vooral de winkeliers inspraak hebben gehad en de overige ruim 7000 inwoners niet. Op internet/Facebook ben ik een eenvoudige petitie actie gestart, die is inmiddels door 92 mensen getekend.

 

20210223_113312
Hoofdstraat Gorredijk
Ab van den Driest
Ab van den Driest

Onveilig voor fietsers en rolstoelgebruikers
Vervolgens zegt u dat deze goten voor motorvoertuigen geschikt zijn en dat de weg bij
tegemoetkomende auto breed genoeg is voor andere weggebruikers. Dat is inderdaad het geval bij alleen autoverkeer. Zowel voor fietsers als rolstoelgebruikers of scootmobiel is de situatie onveilig bij tweezijdig autoverkeer. De gemeente gaat nog steeds voorbij aan het gegeven dat twintig jaar geleden er om reden van veiligheid en beleving de Hoofdstraat éénrichting werd voor motorvoertuigen. Dit terwijl het aantal auto’s is toegenomen en daardoor de verkeersdruk door autoverkeer ook.

Volgens mijn gegevens is dat omkeren van de rijrichting destijds niet doorgegaan omdat de bewoners van de Hegedyk daar tegen waren. Zij vreesden meer verkeer op die weg, vanuit het motief dat vanaf de rondweg dan sneller die route naar het centrum werd genomen.

Extra autoverkeer
Ook in tegenspraak tot de WHI argumenten omtrent de doelstelling van Stop & Shop geeft de gemeente aan dat de bereikbaarheid van de grote parkeerterreinen een onderdeel van het plan is. Terwijl die, gezien de vaak volle bezetting (in normale tijden), prima gevonden wordt. U nodigt dus extra autoverkeer uit de Hoofdstraat te gebruiken om naar die parkeerterreinen te gaan, terwijl WHI graag in de Hoofdstraat stoppende auto’s ziet, waarvan inzittenden dan iets gaan kopen daar en weer weg kunnen rijden. Om zo meer omzetkans te hebben.

Het argument van de gemeente betreffende de zogenaamde 0-metingen is ook hier niet representatief vanwege de perioden dat dit gebeurde; coronatijd.

De gemeente vindt de proef een mooi voorbeeld van luisteren naar de initiatieven uit de samenleving. Het is correct dat u zegt dat dit vanuit de winkeliers komt en niet vanuit de belangen van het merendeel van de inwoners. Vooral omdat deze proef in een periode plaatsvindt waarin de verkeersdruk nog steeds niet representatief is voor een normale situatie. En nog steeds vanuit argumenten die niet deze inwoners dienen, maar ook niet de winkeliers in de Hoofdstraat.”

Herplaatsing Aldi
Van den Driest heeft geen vertrouwen in de totstandkoming van de plannen en vermoedt nog steeds een verband tussen de herplaatsing van de Aldi supermarkt en de twee richtingen proef. “Ondertussen maakt men gebruik van de veel beperktere verkeersstromen door corona om te kunnen zeggen dat de verkeersdruk wel meevalt. Om niet te spreken over de situaties die ontstaan ter plekke van de Hoofdbrug bij volle drukte.”

Al eerder heeft de Fietsersbond haar mening gegeven in de Sa over de voorgenomen proef.

Categorieën

Jelle Jeensma

Jelle Jeensma

Journalist

Voormalig redacteur weekblad Actief