Inspreken in Statencommissie bij evaluatie Friese Meren Project

Gezamenlijke lobby voor provinciaal plan landrecreatie

Investeer in landrecreatie ipv watersport

In de Statencommissie van 6 februari heeft Kees Mourits namens de Fietsersbond en stichting Wandelnet ingesproken op het onderwerp evaluatie Friese Meren Project en de visie op het vervolgtraject.

Schermafbeelding-2019-02-07-om-16.29.538
Staande Mast Route

Uiteraard gunnen wij de watersporters in Fryslan de allerbeste voorzieningen. Gezien de doelstellingen vragen wij ons wel af of dit nou wel de beste besteding is geweest.

Naast de investeringen in waterrecreatie steekt de landrecreatie daar wel heel schril bij af. Dat terwijl de aantallen recreatieve fietsers en wandelaars in de provincie een veelvoud is van het aantal mensen dat watersport.

De verwachte ruime toeristische groei alsmede de maatschappelijke urgentie voor mensen om meer te bewegen biedt voor Fryslan een enorme kans om de eigen bevolking, maar ook zeker de toerist te verleiden om actief te recreëren in Fryslan. Voor het wandelen heb je slechts een paar schoenen nodig en voor het fietsen een fiets. Laagdrempeliger kan niet.

Nog veel te doen
Het gebrek aan aandacht voor deze vormen van actieve landrecreatie is duidelijk zichtbaar in Fryslan. Wandelaars kom je vooral tegen op fietspaden, daar waar ze het liefst wandelen over wandelpaden door bossen, langs meren en door het land. Wegen en weilanden zijn vooral barrières ipv leuke door- en afstekers. Fietsers zijn te vaak aangewezen op de standaard erftoegangswegen, terwijl ze ook het liefst langs het vele Friese water fietsen, of door de bossen van de Friese Wouden. In Fryslan hebben we prachtige oude spoorlijnen, zoals het Dokkumer Lokaaltje, waar we zonder al te veel inspanningen prachtige fiets- en wandelroutes van kunnen maken, die een toeristisch en recreatieve impuls kunnen geven juist aan regio’s die dit het meeste nodig hebben. En waarom kunnen we niet een rondje wandelen en fietsen om het Slotermeer, het Sneekermeer of Tjeukemeer, maar wel in elk aan die meren gelegen dorpje ons bootje aanleggen.

Gluren bij de buren
Onze buurprovincies hebben het “rode en groene” goud inmiddels al wel ontdekt. Het recreatieschap Drenthe heeft 5 mensen in dienst die zich alleen maar bezig houden met fietsrecreatie. Op fietse is langzamerhand een merk geworden. Drenthe heeft zich neergezet als de fietsprovincie. Begin maart houden ze een fietspromotieweek met fietsclinics een mini 4 daagse en vele workshops en fiets-lekker-makers. De Gelderse vallei of het Salland in Overijssel zijn vooral bekend geworden door landelijke fiets- en wandel commercials.
In het buitenland in de Eifel, de Ardennen, Frankrijk en de Via Verdes in Spanje zijn vele spoorlijnen omgebouwd tot prachtige fietsverbindingen langs pittoreske dorpjes waar verpauperende stations een nieuwe leven hebben gekregen als pleisterplaats om uit te rusten te eten of te drinken.

En wat doet Friesland op dit vlak? Helemaal niets. Nou niet helemaal. De impuls die op de wandel cultuur in Friesland uit is gegaan van bijv. de Slachtemarathon is enorm geweest. Maar dit zijn wel toevalstreffers.

Als Statenlid zou ik me voordat we weer zoveel gaan investeren in waterrecreatie me toch wel wat zaken kritisch afvragen:

  • Wat kost het en wat levert het op? Aan werkgelegenheid en aan overige maatschappelijke opbrengsten.
  • Kan ik dezelfde doelstellingen niet beter realiseren met landrecreatie? Je kunt het geld maar 1x uitgeven. En het stimuleren van actieve recreatie draagt nog meer bij dan alleen aan de regionale economie. Het belang van een gezonde lifestyle zeker voor onze vergrijzende bevolking wordt door de hele gezondheidszorg benadrukt en zou toch ook een zorg van de Staten moeten zijn.

Schuivende panelen
De wereld verandert misschien wel sneller dan ooit. Dat vraagt om een alerte overheid die hier goed op kan anticiperen. De watersport en Fryslan is bijna emotioneel cultureel erfgoed. Maar vertroebelt dat niet onze handelsgeest. Watersport lijkt aan het eind van haar productlife cyclus aangekomen. Het doet mij denken aan de parlementaire enquête uit de jaren 70 over de vele miljoenen overheidsgeld die in de nationale scheepvaartindustrie cq RVS / Verolme zijn gestopt. De industrie was allang verplaatst, maar de overheid bleef het tegen beter weten in subsidiëren.

Natuurlijk is het misschien wel meer sexie om als provincie economisch in te steken op Waterkennis technologie, Agriculture, Biotechnologie en Watersport. Maar het volk wil in toenemende heel gewoon fijn kunnen wandelen en fietsen in de omgeving en in natuur. En die zijn wel in potentie met miljoenen. De economische spin-off kan enorm zijn. Als voorbeeld in watersportstad Ijlst gaf de uitbater van het Wapen van Ijlst aan dat 60% van zijn klandizie nu al fietsers zijn. Waarom moeilijk doen, als het groene en rode goud voor het opraken ligt. Laat onze buurprovincies er niet met het goud van doorgaan. Ik fiets ook in die provincies, maar geloof me qua diversiteit kan het niet tippen aan Fryslan met zijn Fryske Walden, het Gaasterlan, zijn kliffen, de Greiden, de zadeldaktorens en het oneindige van de Kleigronden met de geur van de Wadden om de hoek. Maar dan moeten we er wel wat meer van maken. Begin eens met een groot plan voor actieve landrecreatie.

 

Logo-Wandelnet

Categorieën

Foto Kees

Kees Mourits

Prov. vertegenwoordiger en voorzitter Fietsersbond Fryslan