Gevaarlijke Bitgumerdyk Menaam wordt in voorjaar aangepakt

De Bitgumerdyk, de plattelandsweg die loopt van Bitgum naar Menaam is voor fietsers en wandelaars momenteel erg gevaarlijk ingericht. Maar ook automobilisten, bedrijfs-, vracht- en landbouwverkeer worden herinnerd door recent geplaatste gele bebording dat autobanden lek kunnen raken door de gevaarlijke, scherpe wegkanten. Momenteel is de Bitgumerdyk in zeer slechte staat van onderhoud en dat levert met name voor fietsers en wandelaars geen mogelijkheden om uit te wijken naar de zijkanten, door randvorming, waterplassen of zachte bermen.

Aangepakt
Volgend voorjaar in maart/april krijgt de Bitgumerdyk een grondige onderhoudsbeurt van de gemeente Waadhoeke doordat er een nieuwe zandfundering komt, nieuwe graskeien van 60 centimeter aan beide kanten van de weg en de bermen worden aangepast zodat het regenwater afloopt naar de slootkant. De voorbereidingen aan de weg waren al begonnen, maar door de lange levertijd van betonnen graskeien zijn de werkzaamheden vertraagd. De Bitgumerdyk die als belangrijke toegangsweg gekenmerkt wordt, ondergaat hiermee een metamorfose en een verbetering van de veiligheid voor alle weggebruikers in het komend voorjaar. Met name voor de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers is het in de tussenliggende winterperiode raadzaam om de snelheid van gemotoriseerde voertuigen te minderen, want de Bitgumerdyk is momenteel in zeer slechte staat van onderhoud zoals de gele borden aangeven.

Categorieën

Hieke

Hieke Joostema

Contactpersoon Waadhoeke