Fifty fifty subsidieregeling provincie en gemeenten in Fryslân

Fyts!mpuls 2020-2022: de juiste versnelling

4 miljoen in fietsveiligheid en 10 miljoen in doorfietsroutes de komende 4 jaar

Schermafbeelding 2019-07-18 om 20.22.33
Geluk op 1: vader en zoon op de fiets door Fryslân.

Provincie Fryslân trekt samen met de Friese gemeenten de komende jaren 4 miljoen euro uit voor fietsveiligheid. Hierbij kan het gaan om het verbeteren van de veiligheid op drukke fietspaden, scheiden van fiets- en landbouwverkeer en het aanpassen van kruispunten.

Met de subsidieregeling Fyts!mpuls heeft de provincie Fryslân in totaal 2 miljoen beschikbaar gesteld om mee te investeren aan gemeentelijke projecten die de veiligheid voor fietsers bevorderen. De gemeenten dragen minimaal de andere helft bij aan deze investeringen.

Fietsveiligheid bevorderen

Landelijk is een trend zichtbaar dat steeds meer fietsers betrokken raken bij ongevallen. Het gaat vaak om eenzijdige ongevallen. Door een fietspad ‘vergevingsgezind’ te maken kan het risico daarop mogelijk worden verkleind. Bijvoorbeeld door de witte kantstreep iets verder van de berm te plaatsen. Wie over die streep fietst, komt dan niet meteen in de berm terecht.

Ook vraagt de provincie om bij de besteding van de middelen rekening te houden met de oudere fietser. De seniore fietser is relatief vaak betrokken bij een verkeersongeval. Door in het ontwerp rekening te houden met hoe oudere fietsers reageren in het verkeer, kan het comfort en veiligheid op fietspaden en kruispunten worden verbeterd. Denk hierbij aan duidelijke geleiding op het fietspad, geen hellingen bij kruispunten en scheiding van ander verkeer.

Snelfietspaden

In samenwerking met de gemeenten werkt de provincie ook aan het ontwikkelen van snelfietsroutes. Daarvoor heeft de provincie ruim 10 miljoen euro beschikbaar. Snelfietsroutes maken het fietsen van langere afstanden aantrekkelijker. Een veilig en breed fietspad moeten zorgen dat mensen eerder op de fiets naar het werk of school gaan. Naar verwachting zijn er in 2023 vier snelfietsroutes gerealiseerd. (bron: persbericht provincie Fryslân)

Categorieën