Fryske Marren werkt aan fietsverkeersveiligheid

14 urgente locaties in kaart gebracht

Helaas lijkt het aantal en de ernst van verkeersongevallen onder fietsers in de afgelopen jaren niet af te nemen met de snelheid die wij wensen. Er is meer aandacht nodig voor de fietsverkeersveiligheid. Daarom is er in de Fryske Marren een onderzoek uitgevoerd om de onveilige verkeerslocaties en -situaties in beeld te brengen (zie hieronder het rapport “Fietsveiligheid De Fryske Marren”).

Schermafbeelding 2021-05-04 om 18.34.36
pdf ⋅ 2 MB

rapport Fietsveiligheid De Fryske Marren – Z.616007_Geredigeerd

Download

Onderzoek fietsveiligheid
Het onderzoek benadert de verkeersonveiligheid vanuit een drietal punten:

  • Een risicoanalyse van het wegennet: locaties waar de kans op een (ernstig) ongeval relatief groot is.
  • De ongevallencijfers.
  • Subjectieve knelpunten: locaties en situaties die inwoners als onveilig ervaren.

Om een beeld te krijgen van de subjectieve knelpunten is – door middel van een enquête – aan inwoners gevraagd om aan te geven waar zich onveilige locaties voor fietsverkeer bevinden en ook waar schakels ontbreken in het fietsnetwerk. Totaal hebben ruim 1.000 inwoners (anoniem) deelgenomen aan dit onderzoek.

Schermafbeelding 2021-05-04 om 18.25.52
De 14 urgente locaties op kaart

Uitkomsten onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat er in de gemeente locaties en wegen zijn die extra aandacht verdienen. De veelgenoemde aandachtspunten zijn in het onderzoek nader geprioriteerd in: hoog, middel of laag. De situaties met de prioriteit ‘hoog’ worden allereerst door ons opgepakt.

Uitvoeringsprogramma fietsveiligheid 2020 – 2023
Het onderzoek en de veelgenoemde aandachtspunten hebben geleid tot een uitvoeringsprogramma fietsveiligheid voor de komende jaren (zie het document “Uitvoeringsprogramma Fietsveiligheid” onderaan deze tekst). Een aantal maatregelen is in 2020 al uitgevoerd of in gang gezet om daar de fietsveiligheid te verbeteren. Zo zijn de paaltjes op het kruispunt Geert Knolweg – De Merk in Joure verwijderd vanwege het overzicht dat daar ontbrak. Daarnaast is het fietspad langs het Krompad bij Echtenerbrug aangepakt. De overige knelpunten uit het uitvoeringsprogramma (Zie tabel “Uitvoeringsprogramma Fietsveiligheid”) worden de komende jaren opgepakt.

Uitvoering van de voor 2021 opgenomen maatregelen is afhankelijk van beschikbare financiële middelen. In het uiterste geval wordt de uitvoering van (een deel van) de geplande maatregelen voor 2021 doorgeschoven naar volgend jaar. De benodigde extra investeringen voor 2022 en 2023 wil het college meenemen bij de behandeling van de perspectiefnota 2021.

pdf ⋅ 220 KB

tabel Uitvoeringsprogramma fietsveiligheid – Z.616007

Download

Fietspaden langs verblijfswegen
Vanuit Duurzaam Veilig is een (vrijliggende) fietsvoorzieningen in principe niet nodig langs 60 km/uur wegen. Toch willen bewoners vaak de aanleg van fietspaden langs zulke wegen. Op een aantal plaatsen kan dit vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid ook best een meerwaarde zijn, maar zeker niet alle wegen hoeven te worden voorzien van fietspaden. Om te bepalen waar uiteindelijk wel of geen fietspaden aanleggen langs verblijfswegen (alle wegen die niet perse bedoeld zijn voor het afwikkelen van verkeer) in het buitengebied, is er aanvullend een afwegingskader opgesteld. Met dit kader (notitie “Fietsvoorzieningen op en langs verblijfswegen in het buitengebied” zie hieronder) maakt de Fryske Marren keuzes. Tot slot is een aantal algemene aanbevelingen opgenomen in het onderzoek.

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 3 MB

notitie Fietsvoorzieningen op en langs verblijfswegen in het buitengebied – Z.616007

Download

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.