Meer geld naar fietsverkeersveiligheid

Fryse fietsspeerpunten voor statenverkiezingen

Dokkumer Lokaaltje terug als fietsroute

Verkiezingen-Provinciale-Staten
Logo verkiezingen provinciale statenverkiezingen 2019

Voor de Statenverkiezingen 2019 heeft de afdeling Fryslan een Friese fietsspeerpuntenprogramma opgesteld. Daarin pleit het voor een hergebruik van het Dokkumer Lokaaltje als belangrijke impuls voor de landrecreatie. De aanleg als fiets- en wandelpad i.s.m. de stichting Noord Friese Lokale Stoommaatschappij behoort zeker tot de mogelijkheden. De Stichting is al vergevorderd met de plannen. Van belang is dat de provincie en de betreffende gemeenten hieraan mee willen werken.

Fietsverkeersveiligheid

Meer investeren in fietsverkeersveiligheid is een ander belangrijk speerpunt. Als regisseur wordt de provincie gevraagd om het oplossen van knelpunten te co-financieren en zelf meer vaart te maken met het oplossen van gevaarlijke oversteken over provinciale wegen.

Naast de Friese fietsspeerpunten is er ook nog een landelijk fietsverkiezingsprogramma opgesteld als input voor de diverse verkiezingsprogramma’s.


Deze foto van De Pannekoektrein is beschikbaar gesteld door TripAdvisor

Categorieën