Bijna alle gemeenten scoren onvoldoende

Fietsstad2020 verkiezing: fietsers in Fryslân minder tevreden

Alleen de eilanden scoren goed. Schiermonnikoog zelfs landelijk 5e gemeente.

Met de fietsstadverkiezing 2020 scoren bijna alle Friese gemeenten ondergemiddeld. Alleen op de Waddeneilanden en in Smallingerland en Ooststellingerwerf geven bewoners aan gemiddeld of meer dan tevreden te zijn. Met als positieve uitschieters Schiermonnikoog en Vlieland, die beiden landelijk in de top 10 staan.

Fietsstad FRL 2020
Fietsstad 2020
Fietsstad 2018
Fietsstad 2018

Meer nog dan andere jaren is de mening van de fiets(t)er zelf doorslaggevend voor de uiteindelijke score. Op de eilanden scoort met name de beleving heel goed. En daarnaast is het wellicht niet toevallig dat de best scorende eilanden niet met de auto bezocht kunnen worden. Ook de bewoners zelf blijken hun auto bijna altijd op de wal te laten.

Fietsers voorrang op rotondes

1 van de objectieve criteria is fietsers voorrang op rotondes. Smallingerland is de enige gemeente waar op alle rotonden in de bebouwde kom fietsers voorrang hebben. Dat verklaart mede een relatief betere score.

Dantumadeel het laagste beoordeeld

Alleen Dantumadeel scoort in de fietsstad 2020 verkiezing de score laag. In 2018 kreeg nog geen enkele gemeente deze classificatie.

Open vraag geeft veel informatie

De uitslag is vooral gebaseerd op de numerieke waardering die door fietsers is gegeven op een veel vragen. Daarnaast is er ook ook nog een open vraag geweest, wat men van het fietsen vindt in de gemeente. Dit telde niet mee voor de uitslag, maar levert per gemeente veel veel informatie op.

In deze map kun je per gemeente de antwoorden vinden op de open vraag.

 

Categorieën