Fietsroutes ouderen bij Buitenpost en Burgum

BUITENPOST/BURGUM – ‘Doortraproutes’ noemt de ‘Fietsschool’ van de Fietsersbond de fietsroutes, die speciaal voor oudere fietsers in de provincie zijn uitgestippeld. Het zijn routes met vooral brede fietspaden en rustige weggetjes met weinig autoverkeer.

actiefmediabericht
Vier fietsers naderen op het fietspad Ikewei vanuit Twijzel knooppunt 74 (Agehoeke), de kruising met Wyldpaed West en Oast. Zie ook het filmpje met de ActiefPlus-app. (Foto: Actief Media)

Er waren al zestien routes, daar zijn onlangs nog eens negen bijgekomen, onder andere vanuit Buitenpost en vanuit Burgum. Die zestien zijn inmiddels getest door circa zeshonderd fietsers.
De Fietsschool vraagt ook voor de negen nieuwe routes
aan ouderen om ze uit te testen.

De oudste redacteur (bijna 65 jaar) van Weekblad Actief probeerde zondag de nieuwe ‘Buitenpost-route’ uit. Dat ging op zich naar wens, alleen het ‘start- en finishpunt’ bij de kerk in Buitenpost gaf wat verwarring. Voor het overige voldoet deze route aan de vereisten: brede fietspaden, rustige weggetjes en goede waarschuwingen bij drukke oversteekpunten (tweemaal de Groningerstraatweg N355 over).

De nieuwe route leidt de fietser door de Rohelster en Twijzeler Mieden en door het deels beboste gebied in de omgeving van Twijzel, Kollumerzwaag en buurtschap Egypte. Deze nieuwe route is 22 kilometer.

De nieuwe routes hebben behalve Buitenpost en Burgum (fietsend in westelijke richting, via de Zomerweg, Tytsjerk, Lytse Geast, Suwâld en dan langs de Wide Ie terug naar Burgum) als startplaatsen: Leeuwarden (drie routes), Dronrijp, Harlingen, Balk en Wolvega.

De Fietsersbond vraagt de ’70-plussers’ om de routes in de praktijk te testen. Dat is met eerder beschreven Friese Doortraproutes al gedaan door zo’n 600 fietsers. Wie hier aan mee wil doen, kan contact opnemen met de ‘Fietsschool’ van de Fietsersbond, door een mailtje te sturen naar: fietsschool@fietsersbond.nl. Vermeld van welke plaats u een route wilt ontvangen. U ontvangt daarbij ook een link naar een korte enquête over de route.

De doortraproutes worden gemaakt in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid en de Friese gemeenten, met als doel ouderen aan te moedigen, te blijven fietsen.

Categorieën