Fietsersbond Waadhoeke op stoom

Graag 2 nieuwe fietspaden

20210404_150806
Laas Bonnema, altijd op de fiets.
DSC_0717
Hieke Joostema

“In onze gemeente Waadhoeke zijn relatief hoogwaardige fietspaden van beton, maar twee trajecten zijn nog steeds onveilig voor fietsers en daarom zou het fietsnetwerk daarmee moeten worden uitgebreid”. Dit zegt Hieke Joostema van de Fietsersbond afdeling Waadhoeke. “Deze ontbrekende schakels zijn onderkend door de verkeersdeskundigen en staan hoog op de agenda van het mobiliteitsbeleid van de gemeente”, zet Joostema haar argument kracht bij.

Samen met Laas Bonnema uit Vrouwenparochie, die de omgeving regelmatig fietsend verkent, heeft Hieke Joostema gesignaleerd waar de knelpunten liggen. “Het bevorderen van de fietsveiligheid en het gebruik van de fiets stimuleren is ons hoofddoel”, zegt Joostema. De Fietsersbond ziet graag fietspaden op twee belangrijke trajecten gerealiseerd. “De gemeente Waadhoeke denkt mee over oplossingen. We hebben dit ook aangekaart bij de provincie. Over de financiering van de beide trajecten en subsidiemogelijkheden wordt nagedacht. We hebben veel positieve media-aandacht gekregen voor onze initiatieven.”

De twee grootste knelpunten hebben al geruime tijd de aandacht en staan hoog op de agenda. Vooral oudere fietsers mijden het traject Hatsum-Baaium-Winsum. Voor fietsers is er op dit traject met zoveel verkeersbewegingen geen alternatief. Een fietspad met een lengte van twee kilometer zou de verkeerssituatie voor fietsers een stuk beter en veiliger maken.

Drukke Gernierswei
Ook de Gernierswei, (Wier, Berltsum en Menaam), is gevaarlijk voor fietsers. De middelste rijstrook met de hierbij aan weerszijden aangelegde fietssuggestiestroken, die op de Gernierswei zijn aangebracht, geven fietsers geen veilig gevoel omdat er veel verkeer is. Automobilisten hebben veel tegenliggers op die weg. “Het is een veel bereden autoroute en ook komt er veel landbouw- en vrachtverkeer langs”, zegt Joostema. Op deze locatie zou dus een apart, vrijliggend fietspad moeten worden aangelegd, oordeelt de Fietsersbond. “Dat vinden ook de dorpsbelangen van de dorpen. De Fietsersbond heeft ook bewoners, loonbedrijven, boeren en belangenorganisaties meegenomen in de plannen. Alle betrokken partijen vinden dat de situatie moet verbeteren. Het draagvlak voor een fietspad op dit traject is dus groot. Het gaat om een fietspad van vier kilometer lengte, dat aansluit op het fietsnetwerk”.
“Ons advies is om op beide trajecten een breed betonnen fietspad aan te leggen waarvan ook andere weggebruikers, zoals rolstoelgebruikers, mensen met driewielers en scootmobielers gebruik kunnen maken”, zegt Joostema.
De schelpenpaden bij Berltsum zijn voor deze kwetsbare doelgroepen moeilijk toegankelijk. “En voor fietsers met een e-bike is een schelpenpad gevaarlijk, deze oudere fietsers overschatten vaak hun snelheid en stuurmanskunst en glijden snel uit”.

Gevaarlijke fietssituaties
Joostema en Bonnema inventariseren ook andere problemen voor fietsers in de gemeente Waadhoeke. Joostema: “De gemeente neemt onze klachten serieus en denkt constructief mee over oplossingen. Het kan gaan om overhangende boomtakken, losse tegels in het wegdek, boomwortels, een kapot putdeksel in de straat of fietspaaltjes, die voor onveilige situaties zorgen. Ook vragen we aandacht voor gevaarlijke en onoverzichtelijke oversteekplaatsen en kruispunten, waar automobilisten een hoge snelheid hanteren. Bij een oversteekplaats kan een haag bijvoorbeeld het uitzicht van de fietser belemmeren. Dat is dan vrij eenvoudig op te lossen”.

Joostema is al jaren actief voor de fietsers, maar de vertegenwoordiger van de Fietsersbond uit Berltsum is ook dorpsstyliste. Op haar website www.dorpsstyliste.nl is te lezen hoe woningen, de woonomgeving en het dorp na advies een hogere (belevings-)waarde kunnen krijgen. Ook de kwaliteit van de wegen en fietspaden en de veiligheid van het dorp, zoals de inrichting van de kruispunten, vormen een onderdeel van haar aanpak.

Categorieën

Jelle Jeensma

Jelle Jeensma

Journalist

Voormalig redacteur weekblad Actief