Nog geen uitspraken over nieuwe snelheid in buitgengebied Dongeradeel

Politieke partijen Noardeast-Fryslân terughoudend over fietsambities

Jelle Boerema VVD door publiek verkozen als fietsvriendelijkste kandidaat

kandidatennefryslan
  • Gaan we het Dokkumer Lokaaltje in ere herstellen, maar dan als fietsroute?
  • Moet er een snelfietsroute komen tussen Leeuwarden en Dokkum?
  • Krijgen fietsers voorrang op rotondes in NOF?
  • Wat gaan de politieke partijen doen aan de fietsverkeersveiligheid?
  • Komen er meer vrijliggende fietspaden?
  • Welke partij is het meest fietsvriendelijk?

Deze en nog meer vragen zijn besproken met de lijsttrekkers van politieke partijen in de nieuwe gemeente NoardEast-Fryslân tijdens fietsverkiezingsdebat op 14 November in Dokkum.

Chris Rijff van de stichting Noord-Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij hield een presentatie over de plannen om een fietspad aan te leggen op de oude spoorlijn het Dokkumer Lokaaltje.

De regionale media was met name geïnteresseerd in de mening van wethouder Pytsje de Graaf over de snelheid in het buitengebied in de nieuwe gemeente. Dongeradeel houdt nu nog vast aan 80 km per uur itt Ferwerderadeel en Kolummerland. Zij deed echter geen toezeggingen.

FNP en Waddenpartij willen fietspad buitendijks

Ook de verkiezingsprogramma’s bieden in NEF niet heel veel houvast voor modern fietsbeleid. Alleen de Waddenpartij en de FNP zijn heel concreet met een gewenst fietspad buitendijks langs de waddenkust.

 

 

 

De route van het Dokkumer Lokaaltje
Het Dokkumer Lokaaltje in ere te herstellen als fietsroute

Categorieën