D’66 en VVD willen fietssnelwegen van en naar Drachten

Fietsbeleid in stemwijzer van Smallingerland

Lokale partijen willen pontverbinding voor recreatieve fietsrondje Oudega

De mate waarin er serieus over fietsbeleid wordt nagedacht is misschien het best af te lezen aan de lokale stemwijzer. In dat opzicht scoort Smallingerland heel goed. 2 van de 30 vragen gaan over fietsbeleid.

Stemwijzer over fietsbeleid
Stemwijzer: Wie is voor vrijliggende fietspaden in Smallingerland?

Ook de inhoudelijke fietsparagrafen van een aantal partijen geeft aan dat het fietsen in Smallingerland een belangrijk onderwerp voor de lokale politiek is geworden.

Subjectieve verkeersveiligheid

CDA maakt een punt van de subjectieve verkeersveiligheid. Met name het meest spraakmakende shared space plein van NL: het Laweiplein blijft veel reacties oproepen mbt de ervaren verkeersveiligheid. Zij wil dat onveilige fietsbeleving van bewoners serieus wordt genomen.

Fietspaden buitenuit 

De fietspaden in het buitengebied krijgen aandacht in de programma’s van het CDA en de FNP. Het CDA heeft specifiek aandacht voor het verbeteren van het fietspad van Beetsterzwaag naar Drachten. Het FNP wil een goede en rechtstreekse fietsverbinding van Rottevalle naar het transferium bij Nijtap.

Fietssnelwegen, wanneer komen die er nu?

VVD en D’66 gaan misschien nog iets verder. Die pleiten voor fietssnelwegen. 4 jaar geleden stond dit ook al in het programma van de VVD, maar sindsdien is hier niets meer van vernomen. D’66 wil graag onderzoek naar fietssnelwegen tussen Drachten <=> Groningen en Drachten <=> Heerenveen.

Fietsstraten en omgekeerd ontwerpen

De Christenunie wil een aparte fietsagenda opstellen met o.a. ruimte voor fiets- en autoluwe straten. Dit is de enige partij wat het over fietsstraten heeft. De mobiliteitsparagraaf lijkt door een verkeerskundige geschreven. Men wil ook omgekeerd ontwerpen bij nieuwbouw of herinrichting van wijken. Dit houdt in dat de mobiliteitsbehoeften van voetgangers en fietsers leidend zijn.

Recreatie en toerisme rondje Oudega

Opvallend is dat de lokale partijen: ELP en Smallingerlands Belang allebei recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden zien naar het oude Venen gebied. De ELP ziet graag een zonnepontje komen naar Oudega en SB vindt de Oostelijke Poort Friese Merengebied belangrijk voor recreatieve fietsverbindingen.

Alle fietsvoornemens van de politieke partijen in Smallingerland staan in dit document. 

Hieronder kaart van Smallingerland met eerder door ons geinventariseerde knelpunten in het fietsnetwerk. Nog genoeg te doen voor fietsers in Smallingerland.

Verkiezingslogo

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *