Veel beschreven fiets- wandelroutes

Fietsroutes over Tsjerkepaden

Schermafbeelding 2019-07-22 om 23.38.05

Tsjerkepaden in Fryslân stammen vaak al uit de Middeleeuwen. Deze paden over het weiland en vaak langs het water waren de kortste verbindingen vanuit dorpen en buurtschappen naar de dichtsbijzijnde kerk. Tsjerkepaad en de stichting Alde Fryske Tsjerken zetten zich in voor het behoud van dit historische cultuurgoed.

Fiets- en wandelroutes over Tsjerkepaden en langs Tsjerken

Inmiddels zijn er diverse fiets- en wandelroutes ontwikkeld. Deze zijn op de website van Tsjerkepaad te vinden.

Openstelling Alde Tsjerken

In 2004 is op initiatief van de Raad van Kerken Friesland gestart met het openstellen van een 25 tal kerken in de zomermaanden op de zaterdagmiddag. Dit is uitgegroeid tot de openstelling van meer dan 250 kerken in geheel Friesland (incl. de Friese Wadden-eilanden) met wel 40.000 bezoekers.

De meeste deelnemende kerken zijn in de zomermaanden wekelijks op de zaterdagmiddag geopend (van 13.30 tot 17.00 uur), andere minder vaak. Vrijwilligers staan klaar om als gastheer of gastvrouw iets over de geschiedenis van de kerk te vertellen en er is veelal zelfs koffie of thee. Als extra worden er vaak activiteiten georganiseerd zoals exposities, concerten of speciale fiets- en wandelroutes. Maar de kerken of kerkjes kunnen u ook uitnodigen tot rust en bezinning.

De deelnemende kerken zijn te herkennen aan de speciale Tsjerkepaadvlag (zie logo hieronder). Bij de deelnemende kerken en een aantal VVV kantoren zijn speciale gidsen verkrijgbaar met daarin een foto van de kerk en een korte beschrijving van de kerk.

Tsjerkepaad

Categorieën