Eindelijk een ommetje langs Top en Twel

De nieuwe Westpolderbrêge over de Broeresleat, die polder met Rasterhoffpark verbindt, is gemaakt van gerecycled kunststof

Top en Twel

Met de opening van een pad en een brug over de Broeresleat gaat er een lang gekoesterde wens van Top en Twel in vervulling. Het kan: een ommetje in eigen dorp.

Johanneske Boschma houdt een hand boven haar ogen en wijst in de verte, naar de boerderij in de polder langs de immer drukke A7 bij Uitwellingerga. Dáár was zij vroeger boerin. ,,Us soan sit no op de pleats.’’ Maar goed, vroeger dus, tig jaar geleden, toen haar kroost nog jong was en op de fiets naar de middelbare school in Sneek moest, toen wenste ze al dat er eens een bruggetje over de Broeresleat gelegd werd. Dat zou immers een flinke omweg langs de snelweg en door de dorpen schelen.

In krakende winters waagden haar kinderen het wel om met de fiets de bevroren Broeresleat over te steken, om zo veel sneller in Sneek te zijn. Met een lach: ,,Stie ik mei de kiker foar it kokensrút om te sjen oft se der drûch oerhinne kamen.’’

Lang gedroomd

Niet alleen de boerenfamilie Boschma, maar ook in de kernen van de tweelingdorpen Top en Twel (Oppenhuizen en Uitwellingerga, praktisch versmolten met Sneek) droomt men al heel lang van zo’n bruggetje met een paadje; een eenvoudige schakel tussen de dorpen en het mooie achterland aan de Wite en Swarte Brekken. ,,Dit plan hat al hiel wat bestjoeren oerlibbe’’, zegt Wynold Feenstra, de voorzitter van Dorpsbelang. In 2003 is het door zijn voorgangers al eens gelanceerd.

Na jaren van lobbyen, aansporen, aanvragen en volhouden was het gistermiddag dan zover: de officiële opening van de kunststof brug over de Broeresleat en het betonnen wandel- en fietspaadje langs het water. Dorpsbewoners kunnen voortaan een fijn ommetje van een kilometer of vijf door het achterland maken. De verbinding tussen het ruige natuurland van het Rasterhoffpark (met daarin het Van der Valkhotel) en de polder is hiermee ook gelegd. Ook mooi voor de hotelgasten.

Recreatieschap Marrekrite heeft in 2016 de beslissende zet gegeven om dit te realiseren. ‘Traject Top en Twel’ is onderdeel het befaamde ‘Rondje Snitser Mar’, dat nog net niet rond is. Marrekrite wil een 42 kilometer lange wandel- en fietsroute om de Snitser Mar realiseren. Sportievelingen moeten die route zonder hindernissen zoals pontjes kunnen afleggen. Nu de Broeresleat is afgevinkt, is Goingarijp de laatste flessenhals, maar de aanleg van een fietspad daar is in juridische procedures verzand.

Meerdere partijen betrokken

Een vlag bedekt het naambordje op de brug. Het verkeer op de A7 raast door. Onder het viaduct staan smoothies, fotografen, bouwers en dorpsbewoners bij het feestje. Heel wat partijen hebben bijgedragen. Als grondeigenaar werkte de Protestantse Gemeente van Top en Twel mee. Een groot deel van het budget komt van het Iepen Mienskipsfûns van de provincie. Ook de gemeente Súdwest-Fryslân, Marrekrite, Wetterskip Fryslân en Doarpsbelang hebben in de buidel getast.

,,U heeft een enorm lange adem gehad’’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens (portefeuillehouder toerisme en recreatie en voorzitter van Marrekrite), die de brug komt openen. Dat er rond het merengebied inmiddels een stuk of acht van zulke wandel- en fietsrondjes zijn aangelegd, valt beslist te prijzen. ,,Hoe meer van zulke dingen er zijn, hoe beter het is.’’

Wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân vindt het een huzarenstukje wat hier gepresteerd is. ,,Men zegt dat wat in het vat zit niet verzuurt, maar dit heeft wel érg lang in het vat gezeten. Maar het is precies op tijd klaar voor de start van het toeristisch seizoen. Ik hoop dat we hier veel mensen kunnen verwelkomen. Dit is in elk geval een enorme plus op het visitekaartje.’’

Met een zwaai trekken De Man en Fokkens de vlag van het naambordje. De brug heet Westpolderbrêge. Doarpsbelang had eerder een prijsvraag uitgeschreven voor het bedenken van een naam. De winnaar? Dat is Johanneske Boschma, oud-bewoonster van de polder. ,,Yn it doarp neamden wy dit altyd al Westpolder, al is Leijepoel de offisjele namme. Dit is wol in moaie gelegenheid om Westpolder wer te brûken.’’

Bron: Leeuwarder Courant 4 juli 2020 via https://www.lc.nl/friesland/Eindelijk-een-ommetje-langs-Top-en-Twel-25821328.html
Foto: Niels de Vries

Categorieën