Vanaf 12.00 uur zaterdagmiddag

Centrum Lemmer in weekend voortaan autovrij

Op initiatief van ondernemers

Lemmerautovrij
Terrassen, voetgangers, fietsers en auto’s samen op de Kortestreek in Lemmer. De veiligheid raakt in het geding. Beeld-auteur: Simon Bleeker

De Kortestreek in Lemmer is straks op zaterdagmiddag vanaf twaalf uur gesloten voor verkeer. Dit moet de veiligheid in het centrum bevorderen.
De Ondernemers Vereniging Lemmer (OVL) heeft De Fryske Marren om deze maatregel verzocht.

,,It is hjir sneontemiddeis hiel drok’’, zegt OVL-bestuurslid Sjoerd de Jong. ,,Kinst wol sizze in gekkeboel. Minsken sitte op it terras, rinne nei binnen. It is freegjen om ûngelokken. Dus woenen wy dêr wat oan dwaan.’’

De ondernemers gingen met een tekenlijst bij de deuren langs. De overgrote meerderheid gaf aan achter de vervroegde wegafsluiting te staan. Vervolgens toog de OVL met de handtekeningen naar het gemeentehuis in Joure.

Burgemeester en wethouders verklaarden mee te willen werken. ,,De OVL hat sjen litten dat der draachflak foar is’’, zegt wethouder Johannes van der Pal. ,,En as gemeente wolle wy meiwurkje oan in optimale feiligens yn it sintrum.’’

De maatregel gaat gelden met ingang van het nieuwe recreatieseizoen. Dat loopt vanaf 1 april tot 1 november. ,,De perioade dat de brêgen betsjinne wurde’’, legt De Jong uit.

De Kortestreek sluit nu op zaterdagmiddag vijf uur voor verkeer en gaat op maandagochtend om zeven uur weer open. Hulpdiensten en twee taxibedrijven krijgen een ontheffing. (bron: LC)

Categorieën