Gemeenten zijn aansprakelijk te stellen voor verkeerd geplaatste paaltjes

Campagne deze paal staat in de weg slaat aan

Het middel is erger dan de kwaal

Sticker-paal-in-de-weg2-875×457

In najaar 2022 kwam de Fietsersbond lokaal én landelijk in actie om zoveel mogelijk paaltjes te verwijderen of beter in te richten. Hiermee willen we bij zowel het brede publiek als wegbeheerders duidelijk maken dat paaltjes veel leed veroorzaken. Dat terwijl ze vaak onnodig zijn én bijna nooit ingericht volgens de richtlijnen. Wegbeheerders zijn hierdoor bij een ongeluk vaak ook nog eens aansprakelijk voor de schade!

Na eerder onderzoek van stagiaires weten we veel meer over de jurisprudentie en de mate waarin paaltjes wel/niet voldoen aan de richtlijnen. In vrijwel geen enkel geval voldoen paaltjes op fietspaden aan de richtlijnen van het CROW. Dat terwijl deze richtlijnen, samengevat in het zogenoemde “Keuzeschema sanering paaltjes op fietspaden” al in 2014 opgesteld zijn.

pdf ⋅ 1 MB

Literatuuronderzoek ‘Dossier Fietspaal’ PDF

Download

De afdelingen in Fryslan hebben her en der stickers geplakt op fietspaaltjes die in hun ogen beter kunnen worden verwijderd. Hieronder acties in Smallingerland, Heerenveen, Fryske Marren en Ooststellingwerf.

 

Wat kan jij verder doen?
Dat kan op allerlei manieren:

  • Inventariseer ‘gevaarlijke’ paaltjes en je gemeente over te halen deze weg te halen;
  • deel verhalen met ons en help inzichtelijk te maken wat het probleem is;
  • breng eerdere rapportages of knelpunten nogmaals onder de aandacht bij voor jullie relevante wegbeheerders;
  • deel de actie op sociale media of vraag aandacht in de lokale krant;
  • door stickers aan te vragen en op paaltjes te plakken!
deze-paal-staat-in-de-weg-sticker-02-02-875×875

Categorieën