1,70 minimale maat volgens CROW richtlijnen

Bredere fietsstroken in Leeuwarden

Veilige plaats voor fietsers op de weg

In 2015 is er door CROW Fietsberaad onderzoek gedaan naar fietsstroken. Dat heeft geleid tot dit rapport met aanbevelingen over fiets- en kantstroken. Kern van de aanbevelingen is doe het goed of doe het niet. Dit om schijnveiligheid van fietsstroken te voorkomen. Dat betekent in de praktijk dat fietsstroken een minimale maat van 1,7 meter breed moeten hebben.  Uitgangspunt is dat fietsers naast elkaar op een fietsstrook moeten kunnen fietsen.

Schermafbeelding 2022-11-17 om 11.57.22
De aangebrachte fietsstroken in de Wybrand de Geeststraat
Schermafbeelding 2022-11-17 om 12.00.31
Wijbrand de Geeststraat oude situatie

In Leeuwarden is mede naar jarenlange lobby besloten om op een aantal belangrijke grijze wegen de fietsstroken conform de aanbevelingen te verbreden. De eerste waar dat reeds is gebeurd is de Wijbrand de Geeststraat. Mede door de positieve ervaringen, zoals meer gevoel van verkeersveiligheid en een lagere snelheid van het autoverkeer, wordt het nu op meer 50 km wegen aangebracht of verbreed.

(Bron: LC 11/10/22) Verschillende doorgaande stadswegen in Leeuwarden krijgen volgend jaar bredere fietsstroken. Het gaat om de Westersingel, Pier Panderstraat, Bleeklaan en Goudenregenstraat.

Dit staat in de begroting van burgemeester en wethouders. Op de Westersingel en Pier Panderstraat komt nieuw asfalt en een smaller profiel voor auto’s. Op de Bleeklaan wordt het werk gecombineerd met onderhoud van parkeervakken en trottoirs.

Op de Goudenregenstraat gaat het om bredere fietsstroken, een smallere rijbaan voor auto’s en aanpak van de riolering.

Fietsstrook Pier Panderstraat
De bestaande fietsstrook op de Pier Panderstraat en Westersingel Foto: MARCHJE ANDRINGA

Keuzeschema

Voor wegbeheerders is in het rapport onderstaand keuzeschema opgenomen als hulpmiddel om te bepalen wat wanneer kan worden toegepast en vanaf welke breedteprofiel in relatie ook tot intensiteiten van het gemotoriseerde verkeer. Zo is ideaal een fietsstrookbreedte van 2 meter, maar kan afhankelijk van het profiel ook voor 1,7 meter worden gekozen.

Schermafbeelding 2022-11-17 om 12.29.25
Keuzeschema fietsstroken in relatie tot breedteprofiel en intensiteiten.

Categorieën