Hoe blijft platteland goed bereikbaar?

Project Bûtengewoan Berikber

Evert-stapt-op-de-Dorpsfiets-1
Evert Salverda op de dorpsfiets

Sinds oktober 2018 is onze vrijwilliger Evert Salverda betrokken bij het project Bûtengewoan Berikber. Dit project wil samen met burgers nadenken over de vraag hoe we het platteland in Friesland bereikbaar een leefbaar houden. Op veel dorpen is door krimp van de bevolking de middenstand verdwenen, komt het verenigingsleven onder druk te staan en zijn scholen en kerken gesloten. Deze ontwikkeling heeft zeker gevolgen voor de bereikbaarheid van dorpen, want hoe lang laat je een bus nog rijden als deze bijna leeg is? Maar jongeren moeten naar school, ouderen langer thuis wonen ook als ze ziek worden of geen auto meer kunnen rijden. En dan zijn er mensen die geen rijbewijs hebben of geen auto kunnen betalen enz.

De provincie Friesland heeft een budget beschikbaar voor Openbaar Vervoer, maar dat budget zou je voor een deel ook anders kunnen inzetten. Denk aan deelauto’s, elektrische dorpsbusjes, schoolbakfietsen of betere fietsvoorzieningen. Bûtengewoan Berikber wil graag dat inwoners uit Friesland creatief meedenken over hoe je vervoer anders en beter kunt structureren zodat dorpen voor iedereen goed bereikbaar blijven in de toekomst of… misschien nog beter bereikbaar worden.

Geef je mening. Vul de Enquete in!

Informatie over het project vindt U op de site www.butengewoanberikber.nl. Wilt U als lid van de fietsersbond meedenken en woont U in het gebied Midden Friesland- het gebied tussen de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen/A31, Spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen/A32 en de A7 – vul dan deze enquête voor 1 maart a.s. in. “Ik denk dat leden van de fietsersbond op deze manier een waardevolle bijdragen kunnen leveren aan dit project”, aldus Evert Salverda, rayonhoofd Bûtengewoan Berikber Midden Friesland.

Categorieën