Dongeradeel wil lokale fietsverbinding vervangen door Hooghoutbrug

Bezwaarschrift tegen verkeersbesluit Reigersbrug

Reigersbrug
Reigersbrug

Fietsersbond Dongeradeel heeft een lijvig bezwaarschrift ingediend tegen het verkeersbesluit om een nieuwe brug aan te leggen. De beoogde nieuwe brug is een zogenaamde “hooghout”-brug met een helling van 20%. Deze brug is daardoor niet meer geschikt als fietsverbinding.

In het bezwaarschrift noemt de Fietsersbond de volgende bezwaren:

  1. De Fietsersbond en de PCOB Noardeast-Fryslân zijn van mening dat het besluit ondeugdelijk is gemotiveerd en op een onevenredige belangenafweging berust.
  2. De Fietsersbond en de PCOB Noardeast-Fryslân zijn van mening dat de motivering en
    argumenten ten grondslag liggend aan het besluit en het afwijzen van een goede alternatieve oplossing inconsistent en in strijd is met elders in de gemeente gehanteerde oplossingen.
  3. De Fietsersbond en de PCOB Noardeast-Fryslân zijn, ondanks meerdere verzoeken daartoe, niet betrokken bij het zoeken naar een adequate bouwkundige/bouwtechnische oplossing gericht op het kunnen behouden van de fietsfunctie over de beoogde Reiger.
  4. De Fietsersbond en de PCOB Noardeast-Fryslân zijn van mening dat het afwaarderen van de Reiger naar voetgangersbrug in strijd is met de eigen beleidsuitgangspunten van het College en zoals opgenomen in het actuele GWP.
  5. De Fietsersbond en de PCOB Noardeast-Fryslân zijn van mening dat de door het College gekozen besluitvormingsprocedure niet goed is en mede geleid heeft tot veel onrust, onduidelijkheid en een verkeerd besluit.
  6. De Fietsersbond, PCOB Noardeast-Fryslân en de werkgroep Behoud Reigersbrug zijn van mening dat toenmalig verantwoordelijk CDA wethouder A. van der Ploeg duidelijke verwachtingen heeft gewekt over het kunnen behouden van de fietsfunctie over de nieuwe brug. De Fietsersbond, PCOB Noardeast-Fryslân en de werkgroep zijn door de wethouder op het verkeerde been gezet zo niet misleid.

Lees voor meer informatie het volledige bezwaarschrift.

pdf ⋅ 4 MB

Bezwaar-verkeersbesluit-Reigersbrug-Dokkum

Download

Categorieën