Verwarring over verantwoordelijkheid: het Wetterskip, de Provincie of het Rijk

Afdeling Waadhoeke wil veiliger oversteek Grandyk

Onduidelijke overgang provinciale weg

Oversteek Grandyk Holwerd
Gevaarlijke fietsoversteek recreatieve route

De populaire fietsroute langs het wad vanaf Harlingen tot aan Holwerd, wordt aan het eind onderbroken door de provinciale weg Grandyk. Hier ontbreekt een fietsoversteek mogelijkheid. De afdeling Waadhoeke maakt zich sterk om deze situatie te verbeteren. Na wat heen en weer bellen lijkt nu de verantwoordelijkheid hiervoor te liggen bij het Wetterskip en het Rijk, omdat het gebied onderdeel is van de zeekering.

Olifantenpad
Moddering olifantenpad als doorgang
image018
Recreatieve wandel- en fietsroute bebording is wel aangebracht

Op de locatie is door richtingsbebording duidelijk dat dit hier een fietsroute en wandelroute is langs de Zeedijk.

Echter een duidelijke fiets/wandel oversteek is hier fysiek niet aangebracht (modderige paadje door berm). Wel zijn er verwijzingen via richtingsbebording naast het fietspad, maar geen aanvullende attentie bebording op rijbaan noch of belijning. De doorgetrokken streep op de rijbaan geeft zelfs tegenstrijdigheid. Ook het ontbreken van de zgn “haaietanden” op de Zeedijk zou kunnen aangeven dat rechts voorrang heeft. Voor zowel de fietser als automobilist is het een grote verrassing.

Categorieën